Home

Przyczynki do dziejów nowożytnego budownictwa i kamieniarstwa w Gdańsku na podstawie historii budowy Spichrza Królewskiego (1606–1608) tzw. Starej Apteki (1636–1638) i Małej Zbrojowni (1643–1645)

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Skibinski, Franciszek
dc.date.accessioned 2019-02-06T15:26:48Z
dc.date.available 2019-02-06T15:26:48Z
dc.date.issued 2018-06-28
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, Vol. 48, pp. 57-72
dc.identifier.issn 0208-533X
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_ZiK.2017.003
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5704
dc.description.abstract Based on archive quarries, the article focuses on building history of several edifices created in Gdańsk in the first half of the seventeenth century. The group examined here includes the Royal Granary (1606-1608), the so-called Old Farmacy (1636-1638), in fact a munition storage, and the so-called Small Armory (1643-1645), all financed by the city. Conclusions drawn from the scrutiny of town bills offers detailed knowledge of the history of these edifices and, in more general terms, of the building practices in seventeenth century Gdańsk. The article also introduces several hitherto unknown figures engaged by the city authorities to carry out public commissions, including the building master Reinhold de Clerck who worked at the Old Farmacy and the Small Armory, and the sculptor and stonecutter Herman Knut (Knust) who created masonry for the former. In addition to that, it provides new information about the sculptor Wilhelm Richter, a continuator of the Van den Blocke enterprise who played a pivotal role in Gdańsk in the middle of the seventeenth century. Responsible for creating the masonry and architectural detail for the Armory, he also worked at the Town Hall and the High Gate complex.
dc.description.abstract W niniejszym artykule, opartym na analizie źródeł pisanych, omówiono kilka budowli wzniesionych w Gdańsku w pierwszej połowie XVII wieku. Do grupy tej należą: Spichrz Królewski (1606–1608), tzw. Stara Apteka (1636–1638), będąca w rzeczywistości magazynem amunicyjnym, oraz tzw. Mała Zbrojownia (1643–1645). Inwestycje te były finansowane z kasy miejskiej. Analiza rachunków miejskich dostarcza nowej, szczegółowej wiedzy o historii ich budowy, a także, w szerszym kontekście, o przebiegu procesów budowlanych w siedemnastowiecznym Gdańsku. W artykule zaprezentowano też sylwetki kilku nieznanych dotąd postaci, takich jak mistrz budowlany Reinhold de Clerck, który wzniósł tzw. Starą Aptekę i Małą Zbrojownię, oraz rzeźbiarz i kamieniarz Herman Knut (Knust), który wykonał dekorację kamieniarską pierwszej z tych budowli. Podano w nim ponadto nowe informacje na temat rzeźbiarza Wilhelma Richtera, kontynuatora warsztatu założonego przez rodzinę Van den Blocke. Jako rzeźbiarz i kamieniarz odgrywał on wiodącą rolę w Gdańsku w połowie XVII wieku; był twórcą kamieniarskiego wystroju Małej Zbrojowni, pracował także w ratuszu i przy kompleksie Bramy Wyżynnej.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Gdańsk
dc.subject Small Armory
dc.subject Old Farmacy
dc.subject Royal Granary
dc.subject architecture
dc.subject building industry
dc.subject stonecutting
dc.subject building masters
dc.subject Wilhelm Richter
dc.subject Mała Zbrojownia
dc.subject Stara Apteka
dc.subject Spichrz Królewski
dc.subject architektura
dc.subject budownictwo
dc.subject kamieniarstwo
dc.subject mistrzowie budowlani
dc.title Przyczynki do dziejów nowożytnego budownictwa i kamieniarstwa w Gdańsku na podstawie historii budowy Spichrza Królewskiego (1606–1608) tzw. Starej Apteki (1636–1638) i Małej Zbrojowni (1643–1645)
dc.title.alternative Notes on the early modern building and stonecutting industry in Gdańsk as illustrated by the building history of the Royal Granary (1606-1608), the so-called Old Farmacy (1636-1638), and the Small Armory (1643-1645)
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations