Home

Badania nad średniowiecznymi materiałami budowlanymi z zamku w Radzyniu Chełmińskim

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Witkowska, Karolina
dc.date.accessioned 2019-02-06T15:26:48Z
dc.date.available 2019-02-06T15:26:48Z
dc.date.issued 2018-06-28
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, Vol. 48, pp. 37-56
dc.identifier.issn 0208-533X
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_ZiK.2017.002
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5703
dc.description.abstract The research concerns technology aspects of chosen historic materials: masonry bricks and bedding mortars. Samples of materials mentioned above come from Radzyń Chełmiński / Rehden Teutonic castle. Following bricks’ and mortars’ properties were determined: composition, structure and texture. Above-mentioned characterization is a result of examinations carried out in accordance with following methodology: determination of composition of masonry materials by thermal analysis (DSC-TG) and petrographic analysis. To properly recognize the materials quantitative analysis of were carried out. It was found that the examined materials have similar composition but there are difference in proportions of components. The results show that the majority of mortar samples presents intermediate hydraulic character. Research results can be a contribution for a complex studies of similar groups of architectonic objects and facilitate to compare polish and European medieval masonry workshops.
dc.description.abstract Celem podjętych badań jest lepsze poznanie średniowiecznego warsztatu budowlanego działającego na zamku w Radzyniu Chełmińskim, a konkretnie użytych do wzniesienia warowni podstawowych materiałów budowlanych – cegieł formatowych i zapraw murarskich. Do określenia składu i budowy, struktury oraz tekstury badanych materiałów zastosowano analizę makroskopową i mikroskopową, wykonano badania petrograficzne, a dla zapraw dodatkowo analizę termiczną (DSC-TG) i analizę chemiczną. Stwierdzono, że badane materiały mają podobną budowę mineralogiczną, lecz nieco różnią się udziałem poszczególnych składników. Ponadto wykazano, że spoiwo wapienne większości zapraw zawiera pojedyncze fazy hydrauliczne. Wyniki badań mogą posłużyć jako przyczynek do szerzej zakrojonych studiów materiałoznawczych nad średniowiecznym budownictwem zakonu krzyżackiego i w konsekwencji umożliwić porównanie krzyżackiego warsztatu budowlanego z technologią stosowaną na terenie Polski i Europy.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject masonry brick
dc.subject bedding mortar
dc.subject Radzyń Chełmiński / Rehden – teutonic castle
dc.subject applied mineralogy
dc.subject thermal analysis (DSC-TG)
dc.subject cegła formatowa
dc.subject zaprawa murarska
dc.subject Radzyń Chełmiński – zamek krzyżacki
dc.subject mineralogia stosowana
dc.subject analiza termiczna (DSC-TG)
dc.title Badania nad średniowiecznymi materiałami budowlanymi z zamku w Radzyniu Chełmińskim
dc.title.alternative Research on medieval building materials from Radzyń Chełmiński castle
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations