Home

Wybrane zagadnienia z zakresu cegielnictwa w późnośredniowiecznych Prusach

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Wasik, Bogusz
dc.date.accessioned 2019-02-06T15:16:33Z
dc.date.available 2019-02-06T15:16:33Z
dc.date.issued 2018-09-26
dc.identifier.citation Archaeologia Historica Polona, Vol. 25, pp. 37-58
dc.identifier.issn 1425-3534
dc.identifier.other doi:10.12775/AHP.2017.002
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5680
dc.description.abstract Zarys treści. W artykule podjęto się próby wskazania i scharakteryzowania wybranych aspektów związanych z produkcją cegły w państwie krzyżackim w Prusach. Znikoma liczba pruskich cegielni, przebadanych metodą archeologiczną powoduje, że próbę ich charakterystyki oprzeć należy na analogiach głównie z Niemiec, Czech i Słowacji. Na temat zasięgu działalności cegielni, ich topografii, a także zagadnień technologicznych i związanych z produkcją wielu informacji dostarczają także analizy gotyckich cegieł.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject cegielnia
dc.subject cegła
dc.subject ślady na cegłach
dc.subject zakon krzyżacki
dc.subject Prusy
dc.title Wybrane zagadnienia z zakresu cegielnictwa w późnośredniowiecznych Prusach
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations