Home

M. Hebblewhite, The Emperor and the Army in the Later Roman Empire, AD 235 – 395., London – New York 2017.

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Sińczak, Tomasz
dc.date.accessioned 2019-02-06T15:16:33Z
dc.date.available 2019-02-06T15:16:33Z
dc.date.issued 2018-08-20
dc.identifier.citation Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, No. 1, Vol. 44, pp. 202-207
dc.identifier.issn 1643-8191
dc.identifier.other doi:10.12775/KLIO.2018.014
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5677
dc.description.abstract Studia poświęcone wojskowości rzymskiej cieszą się niesłabnącą popularnością. Wielu historyków stara się zbadać fenomen funkcjonowania armii Imperium Romanum zarówno w okresie Republiki jak i Cesarstwa. Duże zainteresowanie armią starożytnych Rzymian wynika zarówno z bogactwa źródeł pisanych jak i z obszernego materiału archeologicznego, jakim dysponuje współczesna nauka. Wraz ze stopniowym umacnianiem się władzy centralnej w czasach późnego Cesarstwa zmieniał się również charakter relacji łączących augusta z jego wojskiem.  Nie dziwi więc, że próba nakreślenia wzajemnych stosunków łączących machinę wojenną imperium z jego władcą w dynamicznym okresie przemian jakim bez wątpienia był czas późnej starożytności, doczekała się  odrębnego opracowania.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.title M. Hebblewhite, The Emperor and the Army in the Later Roman Empire, AD 235 – 395., London – New York 2017.
dc.type info:eu-repo/semantics/review


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations