Home

Problematyka wyliczania wysokości emerytury żołnierzy pełniących służbę w czasie wojny lub w strefie działań wojennych – przyczynek do dyskusji

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Walczak, Damian
dc.contributor.author Ziemiak, Michał
dc.date.accessioned 2019-02-06T14:59:11Z
dc.date.available 2019-02-06T14:59:11Z
dc.date.issued 2018-11-21
dc.identifier.citation Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, No. 3, Vol. 6, pp. 29-43
dc.identifier.issn 2353-7086
dc.identifier.other doi:10.12775/PBPS.2018.015
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5667
dc.description.abstract The basis for considerations included in this article – which is designed to trigger a discussion on rules of calculating soldiers’ pensions – is the judgement of February 16, 2018 of the District Court in Łódź (VIII U 2407/17). The court ruled that for the purpose of calculating soldiers’ pension, each part of the service of soldiers who served during the war or in the war zone should be recalculated into months. Judges decided that summing individual separate periods of service calculated in days and recalculating them in full months is inconsistent with the law. The judgement of February 16, 2018 depicts well discrepancies in practice of courts and the Army Pension Bureaus. Moreover, that decision relates to the problem of the compatibility of the secondary legislation with the 1993 act on professional soldiers and their families pensions act.
dc.description.abstract Kanwą dla niniejszych rozważań – które w swym założeniu sprowokować mają dyskusję na temat zasad ustalania emerytury żołnierskiej – jest wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 16 lutego 2018 r. (VIII U 2407/17). W orzeczeniu tym przyjęto, że wyliczając wysokość emerytury żołnierzy pełniących służbę na froncie w czasie wojny lub w strefie działań wojennych, należy poszczególne okresy przeliczać osobno na miesiące. Sumowanie poszczególnych, odrębnych okresów służby w strefie działań wojennych w dniach i zamiana ich na pełne miesiące w końcowym podsumowaniu uznane zostały przez sąd za niezgodne z obowiązującym prawem. Orzeczenie to dobrze obrazuje rozbieżności, jakie pojawiają się w praktyce stosowania przepisów przez sądy oraz Wojskowe Biura Emerytalne, a także odnosi się do problemu zgodności rozporządzeń wykonawczych wydawanych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 2225) z tą właśnie ustawą.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject pension value
dc.subject pension provision
dc.subject soldier
dc.subject war
dc.subject war zone
dc.subject wysokość emerytury
dc.subject zaopatrzenie emerytalne
dc.subject żołnierz
dc.subject wojna
dc.subject strefa wojny
dc.title Problematyka wyliczania wysokości emerytury żołnierzy pełniących służbę w czasie wojny lub w strefie działań wojennych – przyczynek do dyskusji
dc.title.alternative Rules of calculating pensions for soldiers on duty during war or in war zones – contribution to debate
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations