Home

ROLA I MIEJSCE WIELKIEJ BRYTANII WŚRÓD INNOWACYJNYCH GOSPODAREK ŚWIATA

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Drabkowska-Skarba, Marta
dc.date.accessioned 2019-02-06T14:59:10Z
dc.date.available 2019-02-06T14:59:10Z
dc.date.issued 2018-09-17
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, No. 3, Vol. 45, pp. 65-75
dc.identifier.issn 2450-7040
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_ZARZ.2018.033
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5662
dc.description.abstract Gospodarki poszczególnych krajów świata prześcigają się wzajemnie by być bardziej innowacyjnymi, a tym samym konkurować w tym względzie na arenie międzynarodowej. W wielu opracowaniach dotyczących innowacyjności oraz na stronach branżowych znaleźć można wiele rankingów i porównań opisujących determinanty konkurencyjności poszczególnych państw i przedsiębiorstw. Jest to ważne dlatego, że w dzisiejszych czasach innowacyjność uważa się za czynnik rozwoju gospodarczego i wskaźnik kondycji gospodarek i firm. Aby przyciągnąć nowych klientów i wyprzedzać konkurencję przedsiębiorstwa muszą wprowadzać nowe produkty i usługi oraz rozwijać te, które przynosiły korzyści finansowe do tej pory. W artykule przedstawiono miejsce Wielkiej Brytanii na międzynarodowej arenie innowacy­jności, przykłady organizacji oraz innych podmiotów, które w tym kraju innowacyjność wspierają oraz determinanty innowacyjności, w których Wielka Brytania przoduje wśród innych państw.
dc.description.abstract  Economies of individual countries of the world try to surpass each other to be more innovative, and thus to compete in the international arena. In many elaborations concerning the innovativeness as well as on industry websites numerous rankings and comparisons describing the determinants of the competitiveness of individual countries can be found. It is important because the innovativeness is now considered to be a factor for economic development and an indicator of the condition of economies and companies. To attract new customers and stay ahead of the competition, businesses have to introduce new products and services as well as to develop those that have generated financial benefits so far. This article presents the place of Great Britain in the international innovation arena, examples of organizations and other entities that support innovation in this country as well as the determinants of innovation in which Britain is leading among other countries.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject innowacyjność
dc.subject innowacyjne produkty w Wielkiej Brytanii
dc.subject innowacje
dc.subject innowacyjne
dc.subject innovativeness
dc.subject innovative products in UK
dc.subject innovate
dc.subject innovative companies
dc.subject GII
dc.title ROLA I MIEJSCE WIELKIEJ BRYTANII WŚRÓD INNOWACYJNYCH GOSPODAREK ŚWIATA
dc.title.alternative ROLE AND PLACE OF GREAT BRITAIN AMONG THE INNOVATIVE ECONOMIES IN THE WORLD
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations