Home

ROLA I ZNACZENIE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ DLA PRZEDSIĘBIORSTW Z SEKTORA MSP

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Jagielski, Michał
dc.date.accessioned 2019-02-06T14:59:10Z
dc.date.available 2019-02-06T14:59:10Z
dc.date.issued 2018-07-06
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, No. 2, Vol. 45, pp. 99-111
dc.identifier.issn 2450-7040
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_ZARZ.2018.024
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5658
dc.description.abstract W artykule zaprezentowano czym jest i w jaki sposób klasyfikuje się wiedzę, aby następnie przedstawić koncepcję zarządzania wiedzą oraz wskazać uwarunkowania, korzyści oraz bariery jej skutecznej implementacji. Powyższe treści stanowiły podstawę pod prezentację wyników badania przeprowadzonego wśród polskich przedsiębiorstw z sektora MSP w celu dokonania oceny ich podejścia do kwestii zarządzania wiedzą w organizacji. Wiedza stała się zasobem kluczowym, który determinuje osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. Zarządzanie wiedzą jest zatem istotne z perspektywy prowadzenia biznesu.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject wiedza
dc.subject zarządzanie wiedzą
dc.subject sektor MSP
dc.subject bariery zarządzania wiedzą
dc.subject korzyści zarządzania wiedzą
dc.subject ocena zarządzania wiedzą w MSP
dc.subject podejście przedsiębiorstw do zarządzania wiedzą
dc.title ROLA I ZNACZENIE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ DLA PRZEDSIĘBIORSTW Z SEKTORA MSP
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations