Home

Problematyka inwestowania ekologicznego na rynku finansowym w teorii ekonomii

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Laskowska, Anna
dc.date.accessioned 2019-02-06T14:59:10Z
dc.date.available 2019-02-06T14:59:10Z
dc.date.issued 2018-07-05
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, No. 2, Vol. 48, pp. 159-173
dc.identifier.issn 2392-1269
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_ECON.2017.010
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5656
dc.description.abstract Z każdym kolejnym pokoleniem natężenie wpływu jednostki ludzkiej na środowisko wzrasta. Z uwagi na niepodważalny wpływ gospodarki na stan przyrody zagadnienie to przybiera charakter ekonomiczny w postaci inwestowania ekologicznego oraz ekologiczno-społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Wagę tych idei można zaobserwować w nowszych nurtach ekonomii. Celem artykułu jest próba osadzenia idei inwestowania ekologicznie odpowiedzialnego w następujących nurtach ekonomii alternatywnej: nowej ekonomii instytucjonalnej, ekonomii behawioralnej i ekonomii ekologicznej. W pierwszej części artykułu skonfrontowano założenia ekologiczno-społecznej odpowiedzialności z poglądami przedstawicieli głównego nurtu ekonomii. W drugiej części zjawisko inwestowania ekologicznego analizowane jest wyłącznie z perspektywy ekonomii alternatywnej. Na postawie pogłębionego przeglądu literatury można stwierdzić, iż to poszczególne kierunki rozwoju ekonomii alternatywnej, a nie ekonomii głównego nurtu są obecnie kluczowe dla realizacji idei inwestowania ekologicznego.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject ekonomia alternatywna
dc.subject inwestowanie ekologiczne
dc.subject nowa ekonomia instytucjonalna
dc.subject ekonomia behawioralna
dc.subject ekonomia ekologiczna
dc.title Problematyka inwestowania ekologicznego na rynku finansowym w teorii ekonomii
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations