Home

Spinoza według Karla Jaspersa

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Żelazna, Jolanta
dc.date.accessioned 2019-02-06T14:50:46Z
dc.date.available 2019-02-06T14:50:46Z
dc.date.issued 2018-07-12
dc.identifier.citation Ruch Filozoficzny, No. 4, Vol. 73, pp. 33-46
dc.identifier.issn 2545-3173
dc.identifier.other doi:10.12775/RF.2017.033
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5642
dc.description.abstract Die Großen Philosophen Karla Jaspersa to późna praca zawierająca autorski, osobisty wybór i uszeregowanie myślicieli, nie mające nic wspólnego z akademicko-podręcznikowym wykładem dziejów filozofii. Ideą przewodnią jest tu namysł nad ludzką wielkością, przejawiającą się w dziejach filozofii jako osobowy wzór człowieczeństwa, inspirujące sposoby filozofowania, źródłowa myśl metafizyczna i przykłady twórczej systematyki. Wśród metafizyków „źródłowych” Jaspers umieścił Spinozę, przedstawiając jego filozofię w kontekście egzystencjalnym. To niezwykłe odczytanie staje się czytelne dopiero po zestawieniu treści rozdziału „Spinoza” z uwagami, zawartymi we Wprowadzeniu do Die Großen Philosophen , które zwykle pomija się w różnych częściowych edycjach dzieła Jaspersa.
dc.description.abstract Die Großen Philosophen is a late work by Karl Jaspers based on his individual selection and order of thinkers, quite different from the one offered in an academic lecture on the history of philosophy. The main idea of the work is to consider human greatness which finds its expression in the history of philosophy in a form of a one’s own personal experience and a model of humanity which inspires various ways of philosophising, a source metaphysical thought, and an example of creative systematics. Jaspers places Spinoza among “source” metaphysicians and presents his philosophy in the existential context. This unusual interpretation becomes comprehensible only when the content of the chapter on Spinoza is read in contrast to the context of remarks included in the introduction to Die Großen Philosophen which is usually omitted in partial editions of the work by Jaspers.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Jaspers
dc.subject Spinoza
dc.subject The Great Philosophers
dc.subject the idea of the greatness
dc.subject Die Großen Philosophen
dc.subject idea wielkości
dc.title Spinoza według Karla Jaspersa
dc.title.alternative Karl Jaspers on Spinoza
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations