Home

„Pierwszy człowiek” Alberta Camusa na tle ponowoczesnych narracji o Wielkiej Wojnie

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Sadkowski, Piotr
dc.date.accessioned 2019-02-06T14:30:05Z
dc.date.available 2019-02-06T14:30:05Z
dc.date.issued 2018-09-29
dc.identifier.citation Litteraria Copernicana, No. 3(27)/, pp. 103-120
dc.identifier.issn 1899-315X
dc.identifier.other doi:10.12775/LC.2018.034
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5632
dc.description.abstract Celem artykułu jest analiza pośmiertnie wydanej, w roku 1994, nieukończonej powieści Alberta Camusa Pierwszy człowiek , zajmującej szczególne miejsce pośród utworów opowiadających o postpamięciowym odkrywaniu traumy Wielkiej Wojny. W tekście Camusa, pisanym pod koniec lat pięćdziesiątych, odnajdujemy cechy zbieżne z narracjami ponowoczesnymi tworzonymi trzy dekady później, określanymi jako autofikcje (Doubrovsky), opowieści filiacyjne , powieści archeologiczne (Viart). Artykuł wykazuje równocześnie relacje w Pierwszym człowieku między postpamięcią I wojny, manifestującą się jako proces przejścia od doświadczenia nieobecności do uświadomienia utraty (LaCapra) a heterogeniczną formą utworu, traktowaną jako przykład dzieła otwartego (Eco).
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Wielka Wojna
dc.subject autofikcja
dc.subject postpamięć
dc.subject opowieści filiacyjne
dc.subject powieści archeologiczne
dc.subject dzieło otwarte
dc.subject nieobecność
dc.subject utrata
dc.title „Pierwszy człowiek” Alberta Camusa na tle ponowoczesnych narracji o Wielkiej Wojnie
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations