Home

Współczesne badania poświęcone I wojnie światowej w Wielkiej Brytanii i Francji – perspektywa kulturoznawcza

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Branach-Kallas, Anna
dc.contributor.author Sadkowski, Piotr
dc.date.accessioned 2019-02-06T14:30:05Z
dc.date.available 2019-02-06T14:30:05Z
dc.date.issued 2018-09-29
dc.identifier.citation Litteraria Copernicana, No. 3(27)/, pp. 11-26
dc.identifier.issn 1899-315X
dc.identifier.other doi:10.12775/LC.2018.028
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5629
dc.description.abstract Artykuł jest próbą zarysowania najważniejszych kierunków rozwoju w badaniach poświęconych I wojnie światowej we Francji i w Wielkiej Brytanii w zakresie szeroko pojętego kulturoznawstwa w ciągu ostatnich czterdziestu lat. Autorzy ukazują, jak wczesne badania decyzji militarnych i strategicznych przekształciły się w refleksję o charakterze socjologicznym i kulturowym, poprzez połączenie interpretacji literatury, filmu, sztuki, prasy, pomników, reklam, plakatów, listów czy też praktyk życia codziennego w dobie globalnego kataklizmu. Historia I wojny stała się w ten sposób historią afektów. Autorzy omawiają szereg prac angielsko- i francuskojęzycznych, które poszerzyły rozumienie Wielkiej Wojny o perspektywy przeżyć indywidualnych zarówno żołnierzy, jak i cywilów. Artykuł kończy refleksja na temat nowych horyzontów – postkolonialnych i transkulturowych – w badaniach dotyczących I wojny światowej.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject I wojna
dc.subject nauki historyczne
dc.subject kulturoznawstwo
dc.subject literaturoznawstwo
dc.subject cielesność
dc.subject trauma
dc.subject cierpienie
dc.subject płeć kulturowa
dc.subject postkolonializm
dc.subject komparatystyka
dc.title Współczesne badania poświęcone I wojnie światowej w Wielkiej Brytanii i Francji – perspektywa kulturoznawcza
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations