Home

Kamp – kicz

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Maciejewski, Jakub
dc.date.accessioned 2019-02-06T14:18:43Z
dc.date.available 2019-02-06T14:18:43Z
dc.date.issued 2018-07-19
dc.identifier.citation Ruch Filozoficzny, No. 2, Vol. 74, pp. 127-143
dc.identifier.issn 2545-3173
dc.identifier.other doi:10.12775/RF.2018.018
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5607
dc.description.abstract Celem artykułu jest opisanie i porównanie znaczeń dwóch pojęć ściśle związanych z sztuką nowożytną oraz współczesną. Kamp to styl estetyczny i szczególnego rodzaju wrażliwość, kicz zwykle łączymy z wartością estetyczną. Amerykańska myślicielka Susan Sontag w przełożonym przez Wandę Werstenstein eseju pt. „Notatki o kampie” spostrzega i przekonuje, że kamp jest postawą, sposobem wyrazu artystycznego. W odniesieniu do artykułów Pawła Beylina oraz Hermana Brocha chciałbym przekonać czytelnika, że kategoria kiczu bliższa jest samej pracy artystycznej (wytwórczości) niż ironicznej postawie, tak charakterystycznej dla stylu kampowego. Obie kategorie mają jednak wiele punktów wspólnych, o których moim zdaniem warto żywo dyskutować.
dc.description.abstract The main goal of the article is to describe and also compare two meanings of two terms connected with modern and contemporary art. Camp is an aesthetic style and sensibility while kitsch is usually relate to an aesthetic value. American writer Susan Sontag’s, in essay ‘Notes on Camp’, observed and argued for a conviction, that camp is a mode of performance. According to Paweł Beylin's and Herman Broch's articles, I would like to convenience the reader – in general outline – that kitch is relate more to the work itself, than to the ironical lifestyle. This two categories have many common points, which are among issues discuses by this short article.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject kamp
dc.subject kicz
dc.subject postawa
dc.subject konwencja
dc.subject sztuka
dc.subject camp
dc.subject kitsch
dc.subject attitude
dc.subject convention
dc.subject art
dc.title Kamp – kicz
dc.title.alternative Camp – kitsch
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations