Home

Ewikcjonizm i zasada ubi jus ibi remedium. Problem aborcji w filozofii politycznej libertarianizmu.

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Dominiak, Łukasz
dc.date.accessioned 2019-01-15T11:59:18Z
dc.date.available 2019-01-15T11:59:18Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Studia Polityczne vol. 46 (1), pp. 205-220.
dc.identifier.issn 1230-3135
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5562
dc.description.abstract The article deals with the problem of permissibility of abortion from the libertarian point of view. It employs Block’s theory of victionism and Hohfeld’s analysis of normative relations to demonstrate that, according to libertarianism, there is a natural right to kill the late foetus, provided that the foetus violates the mother’s property rights and killing it complies with the proportionality-gentleness principle. It is also shown that the proportionality principle in self-defence, contrary to the proportionality principle in retribution and restitution, must be interpreted as the gentleness principle (Block) in pain of violating the principle of ubi jus ibi remedium (no right without a remedy) and the law of non-contradiction. Notwithstanding the above, killing the foetus is not the ‘gentlest manner possible’ (Block) of stopping the violation of a mother’s property rights at the current stage of developm ent of medical science. Therefore, a mother is only permitted to evict the foetus in a non-lethal way.
dc.description.abstract W artykule tym został poddany analizie problem aborcji w filozofii i politycznej libertarianizmu. Wszystkie postawione hipotezy zostały zweryfikowane pozytywnie. Jak zostało wykazane, libertariańska teoria praw naturalnych uznaje prawo do zabicia płodu będącego podmiotem praw, jeżeli narusza on prawa innych osób i zabicie go jest najmniejszym możliwym środkiem skutecznej obrony tych praw. Na obecnym etapie rozwoju wiedzy medycznej sytuacja taka nie ma jednak miejsca. W obecnie istniejących okolicznościach libertariańska teoria praw naturalnych nie dopuszcza możliwości prawnej zabicia późnego płodu. Uznaje ona natomiast naturalne prawo matki do dokonania jego eksmisji.
dc.language.iso pol
dc.publisher Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Collegium Civitas
dc.relation.ispartofseries Studia Politologiczne - Uniwersytet Warszawski. Instytut Nauk Politycznych;
dc.rights Attribution-NonCommercial 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/
dc.subject libertarianizm
dc.subject ewikcjonizm
dc.subject aborcja
dc.subject ubi ius ibi remedium
dc.subject nie ma prawa bez środka zaradczego
dc.subject uprawnienia naturalne
dc.subject Hohfeld
dc.subject libertarianism
dc.subject evictionism
dc.subject abortion
dc.subject no right without a remedy
dc.subject natural rights
dc.title Ewikcjonizm i zasada ubi jus ibi remedium. Problem aborcji w filozofii politycznej libertarianizmu.
dc.title.alternative Evictionism and the principle of ubi ius ibi remedium: The problem of abortion in the political philosophy of libertarianism
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations