Home

МЕНЕДЖМЕНТ ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО НАПРЯМУ, 156 s.

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Bondar, Anastasiia
dc.contributor.author Tomanek, Mateusz Tomasz
dc.date.accessioned 2018-12-31T09:01:53Z
dc.date.available 2018-12-31T09:01:53Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.isbn 978-0-359-23221-5
dc.identifier.other DOI: 10.6084/m9.figshare.7356194
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5514
dc.description Institutions: Anastasiia Bondar - Kharkiv State Academy of Physical Culture (Ukraine) Mateusz Tomanek - Nicolaus Copernicus University in Toruń (Poland) The monograph examines the peculiarities of management of extracurricular educational institutions of physical culture and sports, which provide development of children and youth sports, as one of the areas of leisure activities for children and young people. The functions are defined and the results of the complex analysis of organizational and managerial and socio-pedagogical conditions of their activity. The priority sports are given and the model of regulation of physical culture and sports leisure activities of children and youth is viewed. According to the model, a set of organizational measures has been developed in the paper that will assist the involvement of children and young people in physical education and sports in extracurricular educational institutions of physical culture and sports. Scientific and theoretical materials are intended for scientific and pedagogical staff in the fields of pedagogy and physical culture and sports, heads of physical education and sports organizations, as well as post-graduate students and students of higher educational establishments. Reviewers: prof. Z. Kozina (Ukraine) prof. R. Muszkieta (Poland)
dc.description.abstract Сьогодні перед суспільством актуально постає завдання виховання здорового, сильного, працездатного підростаючого покоління із активною життєвою позицією. Ці питання реалізуються у процесі виховання дітей та молоді в навчальних закладах, вдома та під час дозвілля. Організоване змістовне дозвілля дітей та молоді може суттєво вплинути на гармонійне формування їх особистості, розширення рухового потенціалу, задоволення потреб у спілкуванні та самовираженні, а також заповнити вільний час і відволікти від вулиці та шкідливих звичок. Результати наукових досліджень Т. Бондаря, Ю. Васькова, В. Мазіна,Т. Ротерс, В. Сутули підтверджують, що дозвілля відіграє значну роль не тільки у забезпеченні здоров’я дітей та молоді, а й у формуванні їх особистості. У наукових працях О. Томенко підкреслено, що раціонально організоване дозвілля на основі застосування різноманітних форм заходів оздоровчо-рекреаційного спрямування, є перспективним напрямом підвищення рухової активності, а рухова діяльність людини не може вважатись самодостатньою без гармонії розумового, фізичного та духовного розвитку. Стаття 31 Конвенції Організації Об’єднаних Націй про права дитини (1989) гарантує дитині право на дозвілля та відпочинок, право вільно брати участь у культурному житті і мистецтві. Для виконання цих вимог і забезпеченні належних умов для організації у нашій державі дозвілля дітей та молоді, на підставі чинного законодавства України, а саме: законів України «Про сприяння становленню та розвитку молоді в Україні» (1993), «Про загальну середню освіту» (1999), «Про освіту» (1991), «Про позашкільну освіту» (2000), «Про фізичну культуру і спорт» (1993) на сьогоднішній день створено і функціонує мережа навчальних і позашкільних навчальних закладів, серед яких і позашкільні навчальні заклади фізкультурно- спортивного напряму. Діяльність окремих позашкільних навчальних закладів фізкультурно-спортивного напряму розкривали у своїх наукових працях О. Вацеба, В. Мудрик, А. Нестерова, Г. Путятіна, С. Родак, Н. Середа, висвітлюючи історію їх виникнення, напрями діяльності, особливості нормативно-правового та фінансового забезпечення, проблеми та перспективи розвитку в сучасних ринкових умовах. Автори сходяться на думцы, що дитячо-юнацький спорт відіграє особливу роль у житті суспільства та окремої дитини, бо фізкультурно-спортивна або спортивна діяльність забезпечує розвиток фізичних здібностей вихованців (учнів і слухачів), створює необхідні умови для повноцінного оздоровлення, загартування, змістовного відпочинку і дозвілля, занять фізичною культурою і спортом, підготовки спортивного резерву для збірних команд України, набуття навичок здорового способу життя. Концептуальні положення розвитку дитячо-юнацького спорту в Україні сформовано вітчизняними ученими радянського періоду, таким як Б. Ашмарін, В. Бальсевич, Л. Волков, А. Гужаловський, Л. Матвєєв, В. Філін та ін., а також подано у фундаментальних працях сучасних українських теоретиків: М. Булатової, А. Волкова, Т. Круцевич, В. Платонова та ін. Сьогодні вченими продовжено науковий пошук щодо оптимізації діяльності позашкільних навчальних закладів фізкультурно-спортивного напряму для удосконалення системи підготовки юних спортсменів у нашій державі, про це йдеться у наукових публікаціях О. Шинкарук, А. Нестерової, зокрема автори сходяться на думці, що найважливішими умовами розвитку спорту вищих досягнень та підвищення ефективності олімпійської підготовки є удосконалення системи дитячо-юнацького спорту в країні на основі сучасних даних науки і світової практики, це також підкреслює О. Вареник у своїх наукових працях. Не зважаючи на важливу роль дозвілля у житті дітей та молоді, наявні у державі та суспільстві передумови для ефективної реалізації його завдань, сучасними авторами не розглядалася проблема ефективного менеджменту позашкільних навчальних закладах фізкультурно- спортивного напряму, що і зумовило вибір теми дослідження.
dc.language.iso other
dc.publisher Towarzystwo Sieci Naukowej Prawa Sportowego, Bydgoszcz
dc.rights Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/
dc.subject management
dc.subject sport
dc.subject physical culture
dc.subject school
dc.title МЕНЕДЖМЕНТ ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО НАПРЯМУ, 156 s.
dc.title.alternative MANAGEMENT OF EXTRACURRICULAR EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS DIRECTION
dc.type info:eu-repo/semantics/book


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations