Home

Uzależnienie od gier internetowych - opis badania i propozycja korekty postaw (prezentacja z konferencji)

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Cyrklaff-Gorczyca, Magdalena
dc.contributor.author Kruszewski, Tomasz
dc.date.accessioned 2018-12-03T12:21:15Z
dc.date.available 2018-12-03T12:21:15Z
dc.date.issued 2018-09
dc.identifier.citation Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biblioteka… to więcej niż myślisz”, Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej
dc.identifier.other 10.13140/RG.2.2.22422.80961
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5494
dc.description.abstract Celem wystąpienia było przedstawienie badań potencjalnych determinant uzależnienia od gier internetowych, które przeprowadzono wśród grupy 98 studentów kierunków architektura informacji (AI) oraz zarządzanie informacją i bibliologia (ZIB) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sondaż wykonano skróconym Kwestionariuszem do Badania Uzależnienia od Gier Internetowych. Okazało się, że studenci AI wykazują podobne zaangażowanie w granie jak studenci ZIB. 10 respondentów odczuwało silną potrzebę codziennego grania, a 3 studentki ZIB oraz 1 studentka AI mają zawsze lub często bezskuteczne próby poradzenia sobie z ograniczeniem czasu grania. Trzy z nich wymagają wsparcia profesjonalistów w tym zakresie. Po analizie wyników wskazano, jaką rolę, oprócz profesjonalnych terapeutów, powinny pełnić w profilaktyce i terapii tego typu zaburzeń instytucje usługowe działające w obszarach kultury i edukacji, w tym biblioteki.
dc.description.abstract The aim of the presentation was to present research on potential determinants of Internet game addiction, which was conducted among a group of 98 students of Information Architecture (AI) and Information Management and Bibliology (IMB) at the Nicolaus Copernicus University in Toruń. The survey was carried out using a shortened Questionnaire for Internet Addiction Research. It turned out that AI students show similar involvement in playing as students of IMB. 10 respondents felt a strong need to play every day, and 3 IMB students and 1 AI student have always or often ineffective attempts to cope with the limitation of playing time. Three of them require the support of professionals in this area. After the analysis of the results, it was indicated what role, in addition to professional therapists, should be played by service institutions operating in the areas of culture and education, including the library.
dc.language.iso pol
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject uzależnienie od gier internetowych
dc.subject uzależnienie od gier
dc.subject uzależnienie behawioralne
dc.subject studenci
dc.subject architektura informacji
dc.subject zarządzanie informacją i bibliologia
dc.subject biblioteki
dc.subject profilaktyka uzależnień
dc.subject psychologia mediów
dc.subject internet gaming disorder
dc.subject gaming disorder
dc.subject behavioral addiction
dc.subject students
dc.subject information architecture
dc.subject information management and bibliology
dc.subject libraries
dc.subject addiction prevention
dc.subject media psychology
dc.title Uzależnienie od gier internetowych - opis badania i propozycja korekty postaw (prezentacja z konferencji)
dc.title.alternative Internet gaming disorder - a description of the research and a proposal to correct attitudes (presentation from conference)
dc.type info:eu-repo/semantics/lecture


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations