Home

Historia, duszpasterstwo, wychowanie. 70 lat obecności michalitów w Toruniu

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Rozynkowski, Waldemar
dc.contributor.author Winiarski, Krzysztof
dc.date.accessioned 2018-11-29T12:42:08Z
dc.date.available 2018-11-29T12:42:08Z
dc.date.issued 2018-11-29
dc.identifier.isbn 978-83-66209-00-8
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5493
dc.description.abstract Publikacja pt. Historia, duszpasterstwo, wychowanie - 70 lat obecności michalitów w Toruniu, którą oddajemy w Państwa ręce ma na celu „ocalić od zapomnienia” przeszłe wydarzenia i ludzi, którzy przyczynili się do powstania i budowali historię michalickiej placówki duszpasterskiej w latach 1948 - 2018. Siedemdziesięcioletnia historia michalitów na Rybakach to jedynie część podróży w czasie. Pamiętając o najnowszej historii, chcieliśmy zwrócić Państwa uwagę na zawirowania historii i trudności jakie napotykali pierwsi michalici w swych poczynaniach, którzy jako życiową misję obrali sobie szerzenie wiary i kształtowanie postaw dzieci i młodzieży i dorosłych. Istotna jest pamięć o czasach niełatwych także dla tych, którzy uczęszczali do „kapliczki” na Rybakach. Często w trudnych warunkach lokalowych. Mimo niedogodności rzeczywistość i prostota przyciągała do ośrodka michalickiego w parku. Tu, poza oczywistym dostępem do wiary, zawierało się przyjaźnie, szukało autorytetów, brało się udział w ciekawych wydarzeniach. Po latach pozostały wspólne wspomnienia. Właśnie do tych wspomnień chcieliśmy się także odwołać i równocześnie szukać inspiracji, którą daje mądra historia i refleksji nad przemijającym czasem, a także tym, co w życiu naprawdę ważne. Publikację tę chcieliśmy zadedykować wszystkim, dla których dobro michalickiego Domu Zakonnego i Parafii było czymś ważnym, którzy poświęcili swój czas i energię, by pracować dla ich świetności. Znaczna część ośrodków duszpasterskich, mających odleglejszą metrykę doczekała się opracowania swoich dziejów. Z kolei nowsze parafie, przeżywające swoje pierwsze jubileusze, jak się wydaję, potrzebują udokumentowania swojej historii. Wynika to zapewne z faktu, iż ostatnie lata Kościoła katolickiego w Polsce obfitowały w liczne wydarzenia, zasługujące na swoje utrwalenie w literaturze historycznej, aby niebawem nie ulec swemu zapomnieniu. To doświadczenie zapominania swojej historii, zdaje się być bardzo częstym zjawiskiem w ostatnich latach. Aby temu przeciwdziałać z inicjatywy wielu naszych parafian podjęto kroki w kierunku opracowania dziejów Domu Zakonnego oraz ośrodka duszpasterskiego, a następnie Parafii św. Michała Archanioła i bł. Ks. Bronisława Markiewicza w Toruniu. Zauważmy, że michalicki ośrodek duszpasterski skupił, jak w soczewce, w swojej historii, wydarzenia kościelne w Polsce okresu po II wojnie światowej. Przedłożona publikacja nie wyczerpuje do końca opracowania historii michalitów w Toruniu. Ciągle poznajemy nowe zagadnienia i otwierają się przed nami nowe wątki związane z Rybakami. Świadomi jesteśmy, że ta publikacja pierwszym przyczynkiem do obszerniejszego opracowania. Powyższa publikacja bazuje na materiale źródłowym, zgromadzonym w archiwach kościelnych oraz na przekazach ustnych osób zaangażowanych w dzieło budowania miejscowej wspólnoty zakonnej oraz duszpasterskiej. Ich przekaz wydaje się być szczególną informacją, bo nigdzie nie udokumentowaną i z czasem mogącą ulec zapomnieniu. W książce udało się zaprezentować szereg ilustracji, które stanowią również ważny przekaz źródłowy z minionych kilkudziesięciu lat obecności michalitów w Toruniu. Niech czytelnik tej jubileuszowej publikacji zechce oszacować dotychczasowe dokonania wiernych i kapłanów, zaangażowanych w dzieło Boże przez minione 70 lat.
dc.language.iso pol
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła
dc.subject Historia michalitów
dc.subject Historia michalitów w Toruniu
dc.subject Michalici w Toruniu
dc.subject Oratorium w Toruniu
dc.subject Oratorium michalitów w Toruniu
dc.subject Biskup Jan Chrapek
dc.subject Architektura kościoła michalitów w Toruniu
dc.subject Duszpasterstwo michalitów w Toruniu
dc.subject Inwigilacja toruńskich michalitów
dc.subject Rodzina Szwieców
dc.subject Michalici na szlaku męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki
dc.title Historia, duszpasterstwo, wychowanie. 70 lat obecności michalitów w Toruniu
dc.type info:eu-repo/semantics/book


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations