Home

Biblioterapia w edukacji z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Cyrklaff-Gorczyca, Magdalena
dc.date.accessioned 2018-11-26T08:40:11Z
dc.date.available 2018-11-26T08:40:11Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.isbn 9788323132240
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5482
dc.description Książka opublikowana dzięki dotacji Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK oraz Gminie Unisław.
dc.description.abstract Książka jest poświęcona problematyce wykorzystania biblioterapii w młodzieżowej edukacji rówieśniczej z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia. Punktem wyjścia uczyniono tutaj charakterystykę zagrożeń wieku dorastania oraz główne założenia profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia. Przedstawiono także teoretyczne założenia biblioterapii i zaproponowano jej wykorzystanie w działaniach profilaktycznych oraz scharakteryzowano toruński „Programu młodzieżowych liderów profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia”. Podjęto również próbę usystematyzowania działań biblioterapeutycznych w programach profilaktycznych. Kluczowym elementem rozprawy są wyniki eksperymentu biblioterapeutycznego przeprowadzonego wśród nastolatków uczestniczących w programie liderskim.
dc.description.abstract The book is devoted to the use of bibliotherapy in adolescent peer education in the field of addiction prevention and health promotion. The starting point is the characterization of age-related risks and the main assumptions of addiction prevention and health promotion. The theoretical assumptions of bibliotherapy were also presented and its use was proposed in prophylactic activities and the Toruń "Program of youth leaders of addiction prevention and health promotion" was characterized. An attempt was also made to systematize bibliotherapeutic activities in preventive programs. The key element of the dissertation are the results of a bibliotherapy experiment conducted among adolescents participating in the leadership program.
dc.language.iso pol
dc.publisher Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject biblioterapia
dc.subject młodzież
dc.subject profilaktyka uzależnień
dc.subject profilaktyka społeczna
dc.subject promocja zdrowia
dc.subject edukacja rówieśnicza
dc.subject czytelnictwo
dc.subject psychologia czytania
dc.subject pedagogika
dc.subject bibliotherapy
dc.subject youth
dc.subject addiction prevention
dc.subject social prevention
dc.subject health promotion
dc.subject peer education
dc.subject reading
dc.subject psychology of reading
dc.subject pedagogy
dc.subject programy młodzieżowej edukacji rówieśniczej
dc.subject youth peer education programs
dc.title Biblioterapia w edukacji z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia
dc.type info:eu-repo/semantics/book


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations