Home

Prawa człowieka a ochrona środowiska - wspólne wartości i wyzwania

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Gronowska, Bożena
dc.contributor.author Rakoczy, Bartosz
dc.contributor.author Kapelańska-Pręgowska, Julia
dc.contributor.author Karpus, Karolina
dc.contributor.author Sadowski, Piotr
dc.date.accessioned 2018-10-18T07:27:36Z
dc.date.available 2018-10-18T07:27:36Z
dc.date.issued 2018-10-18
dc.identifier.isbn 978-83-933493-5-7
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5443
dc.description Stan środowiska ma oczywisty wpływ na kondycję człowieka i korzystanie z całego spektrum praw i wolności, jak choćby prawo do życia czy prawo do poszanowania życia prywatnego, prawo do mieszkania, etc. Zagrożenia płynące z braku właściwej ochrony środowiska są nie mniej istotne niż będące obecnie w centrum zainteresowania kwestie bezpieczeństwa, terroryzmu i masowych migracji. Monografia gromadzi teksty dotyczące różnych pod względem tematycznym zagadnień, a także o różnym charakterze, od poświęconych wąsko zakreślonej tematyce, po rozległe obszarowo, ogólne opracowania. Książka jest godna polecenia nie tylko dla prawników ale również filozofów i osób zainteresowanych ochroną środowiska (naukowców, społeczników, studentów).
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject prawo międzynarodowe praw człowieka
dc.subject ochrona środowiska
dc.subject Europejski Trybunał Praw Człowieka
dc.subject sprawiedliwość ekologiczna
dc.subject zrównoważony rozwój
dc.subject prawo człowieka do wody pitnej
dc.subject Europejski Komitet Praw Socjalnych
dc.subject konflikt zbrojny
dc.subject prawo do informacji o środowisku
dc.subject dyrektywa INSPIRE
dc.subject ekoterroryzm
dc.subject zanieczyszczenie powietrza
dc.subject Morze Bałtyckie
dc.subject sprawiedliwość ekologiczna
dc.subject lasy
dc.subject uchodźcy klimatyczni
dc.title Prawa człowieka a ochrona środowiska - wspólne wartości i wyzwania
dc.type info:eu-repo/semantics/book


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations