Home

Przeciw dyscyplinie, żadnych granic

Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Pokaż prosty rekord

dc.contributor.author Kleśta-Nawrocki, Rafał
dc.date.accessioned 2018-10-15T08:44:30Z
dc.date.available 2018-10-15T08:44:30Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Granice dyscyplin-arne w humanistyce [Disciplin(ary) Borders in the Humanities], ed. J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa, Olsztyn 2006, pp. 61-68.
dc.identifier.isbn 83-60636-02-8
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5441
dc.description.abstract The starting point in the article is the philosophy of science by Paul K. Feyerabend. The author discusses possible consequences of accepting and applying that project in the humanities. In his critical analysis he shows that a preferred vision of science – the one that applies and emphasizes such values as: freedom, pluralism, diversity, humanism, free choice, individualism, subjectivity, irony – is actually a scientific and political program reflecting the paragon of the liberal democracy. The solutions proposed in the field of humanities are a projection of socio-political demand. Hence, paradoxically, modern openness of the humanities, abolition of the inner barriers and divisions, blending of genres etc. may meet that demand.
dc.description.abstract Punkt wyjścia w artykule stanowi filozofia nauki Paula K. Feyerabenda. Autor zastanawia się nad tym, jakie mogłyby być konsekwencje przyjęcia i stosowania owego projektu w humanistyce. W krytycznej analizie wskazuje, iż preferowana wizja nauki – aplikująca i akcentująca takie postawy i wartości jak: wolność, pluralizm, różnorodność, humanizm, możliwość wyboru, indywidualizm, podmiotowość, ironia – jest w istocie programem naukowo-politycznym odzwierciedlającym ideał demokracji liberalnej. Postulowane na gruncie humanistyki rozwiązania są projekcją społeczno-politycznego zapotrzebowania. Paradoksalnie więc współczesne otwarcie humanistyki, znoszenie wewnętrznych granic i podziałów, mieszanie gatunków etc może służyć takiemu zapotrzebowaniu.
dc.language.iso pol
dc.publisher Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
dc.relation.ispartofseries Colloquia Humaniorum;
dc.rights Attribution-ShareAlike 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
dc.subject Paul K. Feyerabend
dc.subject scientific borders
dc.subject field of science
dc.subject scientific discipline
dc.subject methodological pluralism
dc.subject research subject
dc.subject liberal democracy
dc.subject granice naukowe
dc.subject dziedzina naukowa
dc.subject dyscyplina naukowa
dc.subject pluralizm metodologiczny
dc.subject podmiot badawczy
dc.subject demokracja liberalna
dc.title Przeciw dyscyplinie, żadnych granic
dc.title.alternative Against the Discipline, No Limits
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dc.type info:eu-repo/semantics/bookPart


Pliki:

Należy do następujących kolekcji

Pokaż prosty rekord

Attribution-ShareAlike 3.0 Poland Ta pozycja jest udostępniona na licencji Attribution-ShareAlike 3.0 Poland