Home

Metody porównawcze stosowane w badaniach systemów wyborczych

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Michalak, Bartłomiej
dc.date.accessioned 2018-09-07T11:58:24Z
dc.date.available 2018-09-07T11:58:24Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne, vol. 51, 2016, s. 7-27
dc.identifier.issn 1505-2192
dc.identifier.other DOI:10.15804/athena.2016.51.01
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5420
dc.description.abstract W ostatnich latach w nauce o polityce coraz więcej uwagi poświęca się kwestiom metodologicznym, nie bez racji przypominając, że o tożsamości i dojrzałości dyscypliny świadczą metody z jakich ona korzysta. Tymczasem badanie konsekwencji systemów wyborczych bardzo dobrze poddaje się kwantyfikacji. „Twarde” dane wyborcze (takie jak liczba głosów, mandatów, partii i kandydatów) już na wejściu doskonale nadają się do analiz ilościowych, co dla empirycznie zorientowanej politologii stanowi niebywałą wartość. Co więcej, ponad 60 lat badań w tym obszarze zaowocowało wytworzeniem wielu technik i narzędzi przetwarzania oraz sposobów interpretowania tych danych. Warsztat ten cały czas podlega ewaluacji i ewolucji. Celem tego artykułu będzie krytyczne omówienie najważniejszych podejść metodologicznych i metod badawczych stosowanych do tej pory przy analizach konsekwencji systemów wyborczych. Są one tak różne zarówno pod względem swoich założeń wyjściowych, procedury badawczej oraz sposobu interpretacji wyników, że wydaje się wręcz konieczne ich wyodrębnienie jako osobnych metod porównawczych.
dc.description.abstract In recent years, much attention has been paid to methodological issues within the purview of political science what rightly reminds us that the identity and maturity of a scientific discipline is revealed in the methods employed by it. At the same time, the examination of the electoral systems' consequences is easily submitted for quantification. The 'hard' election data such as the number of votes and seats as well as the number of political parties and candidates are excellent materials for quantitative analysis, what is of the great value for the empirically oriented political science. Moreover, more than 60 years of research in this field have resulted in the development of various methods, techniques, tools and interpretative approaches towards aforementioned data. These methodological achievements continuously undergo the process of evaluation and evolution. The aim of this paper is to present and discuss in a critical way the most important research methods and methodological approaches that have until now been used to study the consequences of electoral systems. These methods and methodological approaches vary so much as far as their starting assumptions, techniques of collecting data and ways of interpreting the results are concerned, that it seems almost necessary to treat them as separate comparative methods.
dc.language.iso pol
dc.publisher Wydawnictwo Adam Marszałek
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject komparatystyka
dc.subject metoda porównawcza
dc.subject systemy wyborcze
dc.subject metoda instytucjonalna-prawna
dc.subject metoda historyczno-empiryczna
dc.subject metoda statystyczno-empiryczna
dc.subject metoda logiczno-empiryczna
dc.subject comparative method
dc.subject electoral systems
dc.subject institutional method
dc.subject historical-empirical method
dc.subject statistical-empirical method
dc.subject quantitatively predictive logical models
dc.title Metody porównawcze stosowane w badaniach systemów wyborczych
dc.title.alternative The Use of Comparative Methods in the Study of Electoral Systems
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations