Home

Zmiana przepisów Kodeksu wyborczego przed wyborami samorządowymi 2018

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Michalak, Bartłomiej
dc.date.accessioned 2018-09-07T10:23:40Z
dc.date.available 2018-09-07T10:23:40Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Athenaeum : polskie studia politologiczne vol. 58, 2018, s. 75 - 99
dc.identifier.issn 1505-2192
dc.identifier.other 10.15804/athena.2018.58.05
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5418
dc.description.abstract 11 stycznia 2018 r. Sejm RP uchwalił ustawę wprowadzającą wiele zmian do Kodeksu wyborczego. Najważniejsze zmiany dotyczyły administracji wyborczej, komisji wyborczych oraz praw wyborczych. Artykuł analizuje szczegółowe konsekwencje polityczne najważniejszych z tych reform. Autor dowodzi, że część z tych zmian, w szczególność dotyczących struktury Państwowej Komisji Wyborczej i administracji wyborczej jako takiej może doprowadzić do kryzysu organizacyjnego i politycznego podczas wyborów samorządowych w 2019 r. Nie oznacza to jednak, że zmiany w obszarze prawa wyborczego nie są konieczne. Modyfikacje są potrzebne, ale wcześniej powinny być bardzo dokładnie przemyślane. System wyborczy jest bowiem jednym z najbardziej podanych na manipulacje instrumentów politycznych. Tymczasem uczciwa rywalizacja partyjna wymaga, aby reguły wyborcze nie były zmieniane zbyt pochopnie i często, zwłaszcza bezpośrednio przed wyborami.
dc.description.abstract 11 January 2018 Sejm of the Republic of Poland enacted many amendments of the Electoral Code. These changes concerned primarily electoral administration, electoral commissions and electoral rights. The present paper analyses practical and political consequences of the most important reforms. The author wants to prove that some of these changes, especially in the structure of the National Electoral Commission and the electoral administration as whole may result in political and organizational crisis during the local government elections in 2019. In author’s opinion it does not mean that changes of the electoral law are utterly unnecessary. This law can be modified but every single change must be thought over first. That is because the electoral system is the most susceptible for the political manipulations. Healthy party competition requires that the election rules are not changed too frequently, especially before the election.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject prawo wyborcze
dc.subject kodeks wyborczy
dc.subject wybory samorządowe
dc.subject administracja wyborcza
dc.subject electoral law
dc.subject electoral code
dc.subject local government elections
dc.subject electoral administration
dc.title Zmiana przepisów Kodeksu wyborczego przed wyborami samorządowymi 2018
dc.title.alternative Change of the Electoral Code before Local Government Elections in 2018
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations