Home

Satysfakcja uczestników 2. PKO Bydgoskiego Festiwalu Biegowego

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Tomanek, Mateusz Tomasz
dc.date.accessioned 2018-08-20T09:18:59Z
dc.date.available 2018-08-20T09:18:59Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Quality in Sport vol. 3, no 3, 2017, s. 73-82
dc.identifier.issn 2450-3118
dc.identifier.other http://dx.doi.org/10.12775/QS.2017.018
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5396
dc.description.abstract The sports level of running events is not the only reason to participate in them (often amateurs). A large selection of running events makes it possible to reduce the interest in the event, and this can also be prevented by knowing the expectations of the participants/athletes. The article, which aims to determine the strengths and weaknesses of the running event - the 2nd PKO Bydgoszcz Running Festival (PKO Bydgoski Festiwal Biegowy), aims to present the aspects that need improvement in the next edition. The next task is to present actions to check the level of participants' satisfaction with a particular running event. The research was conducted using the questionnaire method. Due to the cyclical nature of the research, the participants' satisfaction with the previous year was also increased.
dc.description.abstract Poziom sportowy masowych imprez biegowych nie jest jedyną przesłanką do uczestnictwa w nich zawodników (często amatorów). Mnogość imprez biegowych powoduje, że aby nie mieć spadku liczby uczestników imprezy, należy poznać ich oczekiwania. Niniejszy artykuł, którego celem jest określenie mocnych i słabych stron imprezy biegowej – 2. PKO Bydgoskiego Festiwalu Biegowego, ma za zadanie przedstawić aspekty wymagające poprawy w kolejnej edycji, ale również pokazać przykład działań służących sprawdzeniu poziomu satysfakcji uczestników z konkretnej imprezy biegowej. Badanie przeprowadzono metodą kwestionariusza ankiety, który respondenci wręczali osobom które ukończyły bieg. Poprzez cykliczność badań, przedstawiono również wzrost satysfakcji uczestników w stosunku do poprzedniego 2016 roku.
dc.language.iso pol
dc.publisher Katedra Doskonałości Biznesowej Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dc.rights Attribution 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/
dc.subject satysfakcja
dc.subject bieganie
dc.subject zawodnik
dc.subject kibic
dc.subject sport
dc.subject organizacja
dc.subject zawody
dc.subject satisfaction
dc.subject running
dc.subject athletes
dc.subject fan
dc.subject organization
dc.subject event
dc.subject competition
dc.title Satysfakcja uczestników 2. PKO Bydgoskiego Festiwalu Biegowego
dc.title.alternative Satisfaction of participants of the 2nd PKO Bydgoszcz Running Festival (PKO Bydgoski Festiwal Biegowy)
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations