Home

Historii recepcji Apoftegmatów Bieniasza Budnego w Rosji ciąg dalszy,Recenzja opracowania Elizy Małek „Собрание 4291 древних российских пословиц” и „Апофегматы” Беняша Будного (Из истории русской паремиологии), Warszawa 2016, s. 62.

Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Pliki:

Należy do następujących kolekcji