Home

Is the integration of the philosophical perspective and the scientific views possible? The post-Wittgensteinian need for theoretical re-formulations

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Derra, Aleksandra
dc.date.accessioned 2018-07-06T10:13:53Z
dc.date.available 2018-07-06T10:13:53Z
dc.date.issued 2017-06-28
dc.identifier.citation Ruch Filozoficzny, No. 2, Vol. 73, pp. 47-58
dc.identifier.issn 0035-9599
dc.identifier.other doi:10.12775/RF.2017.013
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5344
dc.description.abstract If we agree that there is a visible tension between various personal experiences and the way in which science treats them, we can also assume that we would like to find a perspective which would link what is first-personally individual with scientific methods and the results of research. If we additionally consent to the claim that vital changes are needed to the mode in which we describe and analyse the human subject, as philosophers we have to face the following question: What is the role of philosophy in looking for a common methodology capable of uniting both human personal experience and scientific descriptions? I am going to sketch the theoretical background which has to be embedded in philosophy if we want to put it in a comprehensible form. I argue that following some Wittgensteinian hints and traces from the contemporary embodied theories of knowing subjects in the cognitive science we could construct the intellectual area in which we can reflect upon and re-formulate the assumptions we usually tacitly take for granted while thinking about the shape of science and tasks of philosophy.
dc.description.abstract Czy można zintegrować perspektywę filozoficzną z poglądami naukowymi? Po-Wittgensteinowska próba przeformułowań teoretycznych   Zauważając, że istnieje wyraźne napięcie między różnorodnymi doświadczeniami osobistymi a sposobem, w jaki traktuje je nauka, możemy również przyjąć, że życzylibyśmy sobie wypracowania perspektywy, która łączyłaby to, co indywidualne, z metodami naukowymi i wynikami badań. Jeśli ponadto zgodzimy się z twierdzeniem, że konieczne są zmiany w sposobie opisywania i analizowania ludzkiego podmiotu, jako filozofowie musimy stawić czoła następującemu pytaniu: Jaka jest rola filozofii w poszukiwaniu wspólnej metodologii, dzięki której będzie możliwe połączenie osobistych doświadczeń ludzi z opisami naukowymi tych doświadczeń? W artykule zarysowuję teoretyczne tło, na którym należałoby osadzić filozofię, jeśli chcemy powyższą metodologię dookreślić w zrozumiałej formie. Przekonuję, że korzystając z pewnych wskazówek Ludwiga Wittgensteina i podążając śladami wybranych współczesnych ucieleśnionych teorii podmiotu poznającego formułowanych w naukach kognitywnych, można stworzyć przestrzeń intelektualną, w której da się przemyśleć i ponownie sformułować założenia, które zwykle milcząco przyjmujemy za pewnik, myśląc o kształcie nauki i zadaniach filozofii. Zauważając, że istnieje wyraźne napięcie między różnorodnymi doświadczeniami osobistymi a sposobem, w jaki traktuje je nauka, możemy również przyjąć, że życzylibyśmy sobie wypracowania perspektywy, która łączyłaby to, co indywidualne, z metodami naukowymi i wynikami badań. Jeśli ponadto zgodzimy się z twierdzeniem, że konieczne są zmiany w sposobie opisywania i analizowania ludzkiego podmiotu, jako filozofowie musimy stawić czoła następującemu pytaniu: Jaka jest rola filozofii w poszukiwaniu wspólnej metodologii, dzięki której będzie możliwe połączenie osobistych doświadczeń ludzi z opisami naukowymi tych doświadczeń? W artykule zarysowuję teoretyczne tło, na którym należałoby osadzić filozofię, jeśli chcemy powyższą metodologię dookreślić w zrozumiałej formie. Przekonuję, że korzystając z pewnych wskazówek Ludwiga Wittgensteina i podążając śladami wybranych współczesnych ucieleśnionych teorii podmiotu poznającego formułowanych w naukach kognitywnych, można stworzyć przestrzeń intelektualną, w której da się przemyśleć i ponownie sformułować założenia, które zwykle milcząco przyjmujemy za pewnik, myśląc o kształcie nauki i zadaniach filozofii.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Wittgenstein
dc.subject naturalism
dc.subject embodiment
dc.subject metaphilosophy
dc.subject naturalizm
dc.subject ucieleśnienie
dc.subject metafilozofia
dc.title Is the integration of the philosophical perspective and the scientific views possible? The post-Wittgensteinian need for theoretical re-formulations
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations