Home

Ewolucja metodologii składni polskiej. Refleksje po 30 latach od wydania GWJPS

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Grochowski, Maciej
dc.date.accessioned 2018-07-06T10:02:49Z
dc.date.available 2018-07-06T10:02:49Z
dc.date.issued 2018-05-08
dc.identifier.citation Linguistica Copernicana, Vol. 14, pp. 197-221
dc.identifier.issn 2391-7768
dc.identifier.other doi:10.12775/LinCop.2017.012
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5340
dc.description.abstract The paper discusses the place and role of the GWJPS (1984) in the history of the Polish syntax methodology in the 20th and the 21st centuries. The article consists of four chapters, not counting the introduction. In chapter 1 the situation in linguistics in Poland in the 1970s and 1980s is presented. Chapter 2 contains a review of the  most important, according to the author’s ten criteria, differences in methodology between the GWJPS and the earlier handbooks of Polish syntax in the 20th century. In chapter 3 weak points of the GWJPS which are easy to notice after thirty years are described. The last chapter presents theoretical assumptions and postulates concerning a new handbook of the Polish syntax.
dc.description.abstract Artykuł omawia miejsce i rolę GWJPS (1984) w historii metodologii składni polskiej w XX i XXI wieku. Praca składa się z czterech rozdziałów, nie licząc wstępu. W rozdziale 1 jest przedstawiona sytuacja w językoznawstwie w Polsce w latach 70. i 80. XX wieku. Rozdział 2 zawiera przegląd najistotniejszych różnic w zakresie metodologii, według dziesięciu autorskich kryteriów, między GWJPS a wcześniejszymi podręcznikami składni polskiej w XX wieku. W rozdziale 3 omawiane są słabe strony GWJPS , które łatwo wykryć po trzydziestu latach. Ostatni rozdział przedstawia założenia teoretyczne i postulaty dotyczące nowego podręcznika składni polskiej.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject contemporary Polish language
dc.subject grammar
dc.subject syntax
dc.subject semantics
dc.subject history of linguistics
dc.subject methodology of linguistics
dc.subject współczesny język polski
dc.subject gramatyka
dc.subject składnia
dc.subject semantyka
dc.subject historia językoznawstwa
dc.subject metodologia językoznawstwa
dc.title Ewolucja metodologii składni polskiej. Refleksje po 30 latach od wydania GWJPS
dc.title.alternative The evolution of methodology of Polish syntax. Some remarks upon the GWJPS after thirty years of its publication
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations