Home

Próby formalizacji zdań opartych na predykatach rzeczownikowych języka polskiego

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Vetulani, Grażyna
dc.date.accessioned 2018-07-06T10:02:48Z
dc.date.available 2018-07-06T10:02:48Z
dc.date.issued 2018-05-08
dc.identifier.citation Linguistica Copernicana, Vol. 14, pp. 127-143
dc.identifier.issn 2391-7768
dc.identifier.other doi:10.12775/LinCop.2017.008
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5339
dc.description.abstract In view of the needs related to automatic language processing, we emphasize the necessity of applying formal methods in linguistics in general, and particularly in creation of dictionary entries. We present some of our research achievements pertaining to the creation of a dictionary of Polish predicative nouns. As the dictionary is intended to be computer consulted, its entries take into account polysemy and contain information about the syntactic relations between elements of an elementary sentence. The dictionary is a kind of the lexicon grammar.
dc.description.abstract Z uwagi na potrzeby związane z automatycznym przetwarzaniem języka w niniejszym artykule zwracamy uwagę na konieczność stosowania metod formalnych w językoznawstwie, a w szczególności na wymóg kodowania opisów w słownikach. W szczególności przedstawiamy rezultaty prac własnych, które są związane z budowanym od pewnego już czasu słownikiem predykatów rzeczownikowych języka polskiego. Ponieważ słownik przeznaczony jest do zastosowań komputerowych, hasła słownikowe otrzymały formę sformalizowaną uwzględniającą polisemię formy oraz łączliwość elementów w zdaniu elementarnym. Słownik ma charakter leksykonu gramatycznego.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Polish language
dc.subject predicative nouns
dc.subject formalization
dc.subject information encoding
dc.subject electronic dictionaries
dc.subject język polski
dc.subject predykacja rzeczownikowa
dc.subject formalizacja
dc.subject kodowanie informacji
dc.subject słowniki elektroniczne
dc.title Próby formalizacji zdań opartych na predykatach rzeczownikowych języka polskiego
dc.title.alternative Attempts of sentences formalization based on the noun predicates in Polish
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations