Home

Makroskładnia – wypowiedzeniowe struktury syntaktyczne

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Żabowska, Magdalena
dc.date.accessioned 2018-07-06T10:02:48Z
dc.date.available 2018-07-06T10:02:48Z
dc.date.issued 2018-05-08
dc.identifier.citation Linguistica Copernicana, Vol. 14, pp. 71-87
dc.identifier.issn 2391-7768
dc.identifier.other doi:10.12775/LinCop.2017.005
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5338
dc.description.abstract The aim of this article is to present the general characteristics of selected syntactic structures (which used to be assigned to the syntax level of language in earlier works) as structures representing the realization of a sentence ( parole ). I introduce the term macrosyntax , then I distinguish the utterance-level of language from the clause-level and I describe some structures which, as we observe in language, from the semantic point of view are closely related to the level of utterance, cf. apposition, equivalent clauses, a relative clause.
dc.description.abstract Celem artykułu jest przedstawienie ogólnej charakterystyki wybranych struktur syntaktycznych (tradycyjnie przyporządkowywanych do składniowego poziomu języka) jako struktur reprezentujących realizację zdania ( parole ). Wprowadzam termin makroskładnia , następnie odróżniam poziom wypowiedzenia i poziom zdania oraz opisuję pewne struktury, które – zgodnie z tym, co obserwujemy w języku – z semantycznego punktu widzenia są ściśle powiązane z poziomem wypowiedzenia, por. apozycja, człony równorzędne, zdanie względne.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject syntax
dc.subject speech act
dc.subject utterance
dc.subject relative clause
dc.subject składnia
dc.subject akt mowy
dc.subject wypowiedzenie
dc.subject zdanie względne
dc.title Makroskładnia – wypowiedzeniowe struktury syntaktyczne
dc.title.alternative Macrosyntax – the syntactic structures at the level of utterance
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations