Home

ZEWNĘTRZNE UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ POLSKICH MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Drews, Agnieszka
dc.date.accessioned 2018-07-06T09:55:43Z
dc.date.available 2018-07-06T09:55:43Z
dc.date.issued 2018-06-07
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie, No. 1, Vol. 45, pp. 81-91
dc.identifier.issn 2450-7040
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_ZARZ.2018.007
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5336
dc.description.abstract W artykule przedstawiono fragment wyników badań empirycznych dotyczący uwarunkowań prowadzenia działalności innowacyjnej przez polskie małe przedsiębiorstwa. Celem głównym badania była identyfikacja najważniejszych zewnętrznych czynników determinujących innowacyjność polskich małych podmiotów w pierwszych latach pokryzysowej rzeczywistości gospodarczej. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że zdecydowanie większe znaczenie w procesie generowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań mają uwarunkowania wewnętrzne, niż zewnętrzne. Największy wpływ na prowadzenie działalności innowacyjnej przez polskie małe firmy mają uwarunkowania socjokulturowe, demograficzne oraz sektorowe (branżowe). Z kolei w najmniejszym stopniu na działalność innowacyjną polskich małych przedsiębiorstw oddziałują uwarunkowania międzynarodowe.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject innowacyjność przedsiębiorstw
dc.subject uwarunkowania działalności innowacyjnej
dc.subject małe przedsiębiorstwa
dc.title ZEWNĘTRZNE UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ POLSKICH MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations