Home

Przyjmowanie leków w późnej dorosłości – potrzeba edukacji zdrowotnej

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author McFarlane, Oliwia
dc.contributor.author Kędziora-Kornatowska, Kornelia
dc.date.accessioned 2018-07-02T13:59:53Z
dc.date.available 2018-07-02T13:59:53Z
dc.date.issued 2018-04-23
dc.identifier.citation Rocznik Andragogiczny, Vol. 24, pp. 213-222
dc.identifier.issn 2391-7571
dc.identifier.other doi:10.12775/RA.2017.015
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5320
dc.description.abstract Worldwide tendency of a rising life expectancy among populations, resulting in an increase of the retired in the demographic structure, makes the senior health education an extremely important issue. Insufficient preparation to prevent and cope with multiple health threats associated with aging indicates an urgent need to increase seniors’ knowledge and skills in the area of health. The paper aims at depicting geriatric pharmacotherapy that entails medication abuse and dependency among the elderly, both resulting in serious problems of medical, psychological, and sociological nature. Educating on both negative and positive aspects of aging, as well as the pharmaceutical use are essential considering the lack of proper health care policy for the elderly.
dc.description.abstract Ogólnoświatowy trend wskazujący na rosnącą oczekiwaną długość życia i wzrost w demograficznej strukturze wielu społeczeństw odsetka osób w wieku emerytalnym powoduje, iż edukacja zdrowotna seniorów stanowi obecnie niezwykle ważne zagadnienie. Niewystarczające przygotowanie do zapobiegania i radzenia sobie z licznie występującymi w zaawansowanym wieku zagrożeniami sygnalizują konieczność zwiększenia potencjału wiedzy i umiejętności tej grupy osób w zakresie zdrowia. Artykuł ma na celu podjęcie zagadnienia farmakoterapii wieku podeszłego, które może wiązać się ze – stosunkowo rzadko opracowywanym – nadużywaniem i uzależnieniem od leków u osób starszych oraz wynikającymi z nich problemami natury medycznej, psychologicznej i społecznej. Uświadomienie zarówno problemów związanych ze starością, jak i pozytywnych jej aspektów, a także przekazanie zasad farmakoterapii seniorom jest kluczowe w sytuacji braku dobrze przemyślanej polityki wobec ochrony zdrowia osób starszych.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject aging
dc.subject health education
dc.subject medication use
dc.subject addiction
dc.subject starzenie się
dc.subject edukacja zdrowotna
dc.subject przyjmowanie leków
dc.subject uzależnienie
dc.title Przyjmowanie leków w późnej dorosłości – potrzeba edukacji zdrowotnej
dc.title.alternative Medication use in the elderly – the need for health education
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations