Home

Wykorzystanie środków publicznych na działania dotyczące ochrony przyrody i edukacji ekologicznej w świetle raportów Najwyżej Izby Kontroli

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Serowaniec, Maciej
dc.date.accessioned 2018-07-02T13:47:47Z
dc.date.available 2018-07-02T13:47:47Z
dc.date.issued 2018-04-14
dc.identifier.citation Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, No. 1, Vol. 6, pp. 39-51
dc.identifier.issn 2353-7086
dc.identifier.other doi:10.12775/PBPS.2018.003
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5309
dc.description.abstract This article aims to present the assessment of the implementation of public funds provided under grant agreements for environmental preservation and environmental education activities in the light of the reports submitted by the Polish Supreme Audit Office (NIK). The areas covered by the audit were: the completeness and timeliness of the tasks defined in the agreements, the economy and legality of the use of the financial resources, the correctness of keeping financial and accounting records, and the preparation of reports and the settlement of funds.
dc.description.abstract Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie oceny prawidłowości wykorzystania środków publicznych, przekazanych na podstawie umów dotacji na działania dotyczące ochrony przyrody i edukacji ekologicznej w świetle informacji przedłożonych przez Najwyższą Izbę Kontroli. Obszary objęte kontrolą, służące realizacji założonego celu, dotyczyły: kompletności i terminowości wykonania określonych umowami zadań, gospodarności i legalności wykorzystania środków finansowych, prawidłowości prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej, przygotowywania sprawozdań oraz rozliczenia środków.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject implementation of public funds
dc.subject environmental preservation
dc.subject environmental education activities
dc.subject Supreme Audit Office
dc.subject wykorzystywanie środków publicznych
dc.subject działania dotyczące ochrony przyrody
dc.subject edukacja ekologiczna
dc.subject Najwyższa Izba Kontroli
dc.title Wykorzystanie środków publicznych na działania dotyczące ochrony przyrody i edukacji ekologicznej w świetle raportów Najwyżej Izby Kontroli
dc.title.alternative The use of public funds for environmental preservation and environmental education activities in the light of the Polish Supreme Audit Office reports
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations