Home

Refleksja jako podstawa podmiotowości. Według antropologii Paula Freirego

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kostyło, Hanna
dc.date.accessioned 2018-06-29T13:05:21Z
dc.date.available 2018-06-29T13:05:21Z
dc.date.issued 2018-01-15
dc.identifier.citation Paedagogia Christiana, No. 2, Vol. 40, pp. 157-170
dc.identifier.issn 2451-1951
dc.identifier.other doi:10.12775/PCh.2017.030
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5299
dc.description.abstract Artykuł dotyczy kwestii refleksji jako warunku budzenia się podmiotowości człowieka w antropologicznej wizji Paula Freirego. Budzenie świadomości jako jedno z kluczowych pojęć wypracowanych przez brazylijskiego pedagoga jest rozumiane w niniejszym tekście jako budzenie podmiotowości ludzkiej. Podmiotem jest osoba rozumiejąca kulturę, w której żyje, i nawiązująca z nią relacje, w przeciwieństwie do osoby, która jest przekonana, że jest biernym elementem natury. W tekście jest analizowana różnica między naturą i kulturą w ujęciu antropologii Freirego. Następnie pokazane jest znaczenie edukacji jako głównego czynnika służącego budzeniu świadomości. Artykuł zamyka krótkie przedstawienie wielowątkowych inspiracji myśli Freirego dla pedagogiki.
dc.description.abstract The article deals with a question of reflexion as a condition for the awakening of human empowerment, in Paulo Freire’s anthropological view. The awakening of conscience as one of the key concepts worked out by the Brazilian pedagogue, is conceived here as the awakening of human empowerment. A subject is a person who understands culture in which he/she lives and with which he/she establishes relationships. The opposite attitude characterizes a person who believes that he/she is a mere passive element of nature. A difference between nature and culture, as defined by Freire, is also analyzed in the text. Then, the value of education as the main factor contributing to the awakening of conscience is shown. The article is concluded with a short presentation of the multi-layered Freirean inspirations for pedagogy.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Paulo Freire
dc.subject budzenie świadomości
dc.subject tożsamość
dc.subject antropologia
dc.subject edukacja
dc.subject the awakening of conscience
dc.subject identity
dc.subject anthropology
dc.subject education
dc.title Refleksja jako podstawa podmiotowości. Według antropologii Paula Freirego
dc.title.alternative Reflexion as a Ground for Empowerment. Following Paulo Freire’s Anthropology
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations