Home

Przepis na przypis (objaśnienia w Dramatach Zygmunta Krasińskiego)

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Bizior-Dombrowska, Magdalena
dc.date.accessioned 2018-06-29T12:49:53Z
dc.date.available 2018-06-29T12:49:53Z
dc.date.issued 2018-02-12
dc.identifier.citation Sztuka Edycji, No. 2, Vol. 12, pp. 61-68
dc.identifier.issn 2391-7903
dc.identifier.other doi:10.12775/SE.2017.0020
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5279
dc.description.abstract The article is an attempt to formulate the most important rules of writing footnotes to a scientific and popular-scientific publication. The starting point of an editor’s work in this respect should be defining the type of publication and sketching the profile of a model reader. The article presents a kind of philosophy of footnotes, which was adopted in the course of editorial work on a volume of dramas by Zygmunt Krasiński. It consists of the following guidelines: 1. Placing the explanations after the texts of dramas, in order to preserve the text’s transparency. 2. Not suggesting interpretative paths. 3. Explaining the topics which require clarification (foreign and archaic expressions, historical, religious, medical and military terms, paraphrases and references to other literary texts). 4. Simple and concise structure of the explanation (providing information necessary for understanding a given term). 5. Staying close to the context.
dc.description.abstract Artykuł jest próbą sformułowania najważniejszych zasad obowiązujących podczas sporządzania objaśnień w edycji naukowej i popularnonaukowej. Punktem wyjścia prac edytora w tym zakresie powinno być określenie typu wydania oraz nakreślenie modelowego odbiorcy. W artykule opisano swoistą „filozofię przypisów”, którą przyjęto podczas prac edytorskich nad tomem dramatów Zygmunta Krasińskiego. Składają się na nią następujące wytyczne: 1. Umieszczenie objaśnień po tekstach dramatów w celu zachowania przejrzystego tekstu. 2. Niesugerowanie interpretacyjnych tropów. 3. Objaśnianie kwestii wymagających uzupełnienia (wyrażenia obcojęzyczne i archaiczne, pojęcia historyczne, religijne, medyczne i militarne, parafrazy oraz nawiązania do innych tekstów literackich). 4. Prosta i zwięzła konstrukcja objaśnienia (podawanie informacji niezbędnych do zrozumienia danego pojęcia). 5. Pozostawanie blisko kontekstu.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject footnotes
dc.subject scientific publication
dc.subject popular-scientific publication
dc.subject Zygmunt Krasiński
dc.subject objaśnienia
dc.subject edycja naukowa
dc.subject edycja popularnonaukowa
dc.title Przepis na przypis (objaśnienia w Dramatach Zygmunta Krasińskiego)
dc.title.alternative Footnote recipe (explanations in Dramaty by Zygmunt Krasiński)
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations