Home

„Alma Mater Vilnensis” (1922–1935) – źródło do dziejów życia uniwersyteckiego

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Szulakiewicz, Władysława
dc.date.accessioned 2018-06-29T12:43:44Z
dc.date.available 2018-06-29T12:43:44Z
dc.date.issued 2018-01-23
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika, Vol. 34, pp. 9-32
dc.identifier.issn 0208-5313
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_PED.2017.013
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5269
dc.description.abstract The article concerns one of the journals published by students of the Stefan Batory University in the interwar period. It describes its foundation, editors and co-workers, as well as issues discussed in the journal. Although the journal “Alma Mater Vilnensis” was published during a relatively short period, it played a significant role in describing various areas of the university life in Vilnius. The journal truly depicted the atmosphere of cooperation between professors and students and the impact that both groups had on the non-university environment. Considered as a source for scientific research, this journal may be a guide to the people and events that were part of the university life in Vilnius in the interwar period.
dc.description.abstract Artykuł ukazuje jedno z czasopism wydawanych przez środowisko studentów Uniwersytetu Stefana Batorego w okresie międzywojennym. Omówiono w nim okoliczności powstania, redakcję i współpracowników oraz problematykę prezentowaną na łamach tego czasopisma. Czasopismo „AMV” chociaż ukazywało się stosunkowo krótko odegrało niemałą rolę w odzwierciedleniu ówczesnego życia uniwersyteckiego Wilna w jego różnych obszarach. Na kartach tego pisma doskonale została oddana atmosfera współpracy profesorów i studentów oraz odziaływanie obu tych grup na środowisko pozauniwersyteckie. Czasopismo to traktowane jako źródło w badaniach naukowych może być pewnego rodzaju przewodnikiem ukazującym osoby i wydarzenia życia uniwersyteckiego w Wilnie w latach międzywojennych.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Alma Mater Vilnensis
dc.subject Stefan Batory University
dc.subject interwar period
dc.subject Uniwersytet Stefana Batorego
dc.subject okres międzywojenny
dc.title „Alma Mater Vilnensis” (1922–1935) – źródło do dziejów życia uniwersyteckiego
dc.title.alternative “Alma Mater Vilnensis” (1922–1935) – a source of information about the history of the university life
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations