Home

Dylemat – kategorią organizującą dyskurs myśli pedagogicznej

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Schulz, Roman
dc.date.accessioned 2018-06-29T12:43:43Z
dc.date.available 2018-06-29T12:43:43Z
dc.date.issued 2018-02-05
dc.identifier.citation Przegląd Badań Edukacyjnych, No. 25, Vol. 2, pp. 299-305
dc.identifier.issn 2392-1544
dc.identifier.other doi:10.12775/PBE.2017.031
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5268
dc.description.abstract Theses formulated in the article: 1) Modern pedagogical thought requires self-knowledge. 2) Pedagogical thought is the use of “mind” as an information management tool for education. 3) In this role, pedagogical thought differs from other non-intellectual control factors, such as the pressure of tradition or the preferences of the public. 4) As a form of mental work, pedagogical thought differs from other forms of pedagogical awareness, especially from scientific cognition. 5) The history of pedagogical thought proves that it is constituted by a discourse which involves defining, analysing and resolving dilemmas.
dc.description.abstract Tezy formułowane w artykule: 1) Współczesna myśl pedagogiczna potrzebuje samowiedzy. 2) Myśl pedagogiczna to wykorzystywanie „umysłu” w funkcji narzędzia informacyjnego kierowania edukacją.  3) W tej roli myśl pedagogiczna różni się od innych, nie-intelektualnych czynników sterowania, takich jak presja tradycji, czy preferencje opinii publicznej. 4) Jako postać pracy umysłowej myśl pedagogiczna różni się od innych form świadomości pedagogicznej, zwłaszcza od poznania naukowego. 5) Dzieje myśli pedagogicznej dowodzą, że konstytuujący ją dyskurs polega na określaniu, analizowaniu oraz rozstrzyganiu dylematów.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject pedagogical thought
dc.subject self-knowledge
dc.subject pedagogic dilemmas
dc.subject intellect as a tool for controlling education
dc.subject myśl pedagogiczna
dc.subject samowiedza
dc.subject dylematy pedagogiczne
dc.subject intelekt jako narzędzie sterowania edukacją
dc.title Dylemat – kategorią organizującą dyskurs myśli pedagogicznej
dc.title.alternative Dilemma – a Category that Organizes the Discourse of Pedagogical Thought
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations