Home

Między konformizmem a innowacyjnością. Z badań nad strategiami uczniowskimi

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Przyborowska, Beata
dc.contributor.author Murawska, Iwona
dc.date.accessioned 2018-06-29T12:43:43Z
dc.date.available 2018-06-29T12:43:43Z
dc.date.issued 2018-02-05
dc.identifier.citation Przegląd Badań Edukacyjnych, No. 25, Vol. 2, pp. 247-265
dc.identifier.issn 2392-1544
dc.identifier.other doi:10.12775/PBE.2017.029
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5267
dc.description.abstract The presented text aims at answering the question what strategies the youth use nowadays in order to adapt to school and to the role of a student. In the present research Merton’s theory on deviance was used. The text presents the results of a study which shows the two most often used by students strategies: conformism and innovativeness. The study was conducted with the use of the quantitative strategy, in a comparative diagram and the method used was surveys. It was done on a representative group of 656 students. The presented analysis is a part of bigger research on middle-schoolers’ student strategies.
dc.description.abstract Prezentowany tekst jest próbą odpowiedzi na pytanie jakie strategie przystosowania stosuje współczesna młodzież wobec szkoły i roli ucznia. W badaniach wykorzystano teorię przystosowania R.K. Mertona. W tekście  przedstawiono wyniki, które prezentują najczęściej stosowane strategie przez uczniów: konformizm i innowacyjność. Badania mieszczą się w strategii ilościowej, w schemacie porównawczym, prowadzone były w oparciu o autorską, pięciostopniową skalę do mierzenia strategii uczniowskich. Zbadano reprezentatywną próbę 656 uczniów.  Prezentowane analizy są częścią większych badań dotyczących strategii uczniowskich gimnazjalistów.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject startegies
dc.subject R.K. Merton
dc.subject conformism
dc.subject innovativeness
dc.subject youth
dc.subject strategie uczniowskie
dc.subject R.K Merton
dc.subject konformizm
dc.subject innowacyjność
dc.subject młodzież
dc.title Między konformizmem a innowacyjnością. Z badań nad strategiami uczniowskimi
dc.title.alternative Between Conformism and Innovativeness . From Studies on Students’ Stragies
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations