Home

Zmiana czy status quo? Krytyczna analiza nowych podstaw programowych do wiedzy o społeczeństwie

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kopińska, Violetta
dc.date.accessioned 2018-06-29T12:43:43Z
dc.date.available 2018-06-29T12:43:43Z
dc.date.issued 2018-02-05
dc.identifier.citation Przegląd Badań Edukacyjnych, No. 25, Vol. 2, pp. 201-228
dc.identifier.issn 2392-1544
dc.identifier.other doi:10.12775/PBE.2017.027
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5265
dc.description.abstract Celem badań, których wyniki przedstawiam w niniejszym artykule jest ocena wymagań formułowanych w „nowych” podstawach programowych do wiedzy o społeczeństwie. Wykorzystując wyniki analizy „starych” podstaw programowych poszukuję odpowiedzi na pytanie: Czy nowe podstawy programowe do wiedzy o społeczeństwie wprowadzają takie zmiany do edukacji obywatelskiej, które w sposób istotny zmieniają jej kształt? Aby odpowiedzieć na to pytanie, analizuję zwłaszcza treść wymagań szczegółowych, ich strukturę, biorąc pod uwagę ich przynależność do obszaru wiedzy, umiejętności i postaw. Ponadto oceniam wymagania w odniesieniu do funkcji edukacji. W konkluzji stwierdzam, że mimo opisywanych zmian, „nowe” podstawy programowe zachowują status quo w zakresie ogólnego kształtu szkolnej edukacji obywatelskiej i powtarzają błędy „starych” podstaw.
dc.description.abstract In this paper I present the results of research that are focused on the assessment of learning outcomes formulated in “new” core curricula for civic education. Using the results of analysis of “old” core curricula, I look for the answer to the following question: Do the “new” core curricula introduce such changes to civic education that significantly change its shape? In order to answer this question, I analyze in particular the content of the learning outcomes, their structure, taking into account their belonging to the area of knowledge, skills and attitudes. In addition, I assess the learning outcomes for the function of education. I conclude that, despite the changes described, the “new” core curricula retain the status quo in terms of the overall shape of the school civic education and they also repeat the mistakes of the “old” core curricula.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject edukacja obywatelska
dc.subject podstawy programowe
dc.subject edukacja szkolna
dc.subject szkoła
dc.subject civic education
dc.subject core curriculum
dc.subject school education
dc.subject school
dc.title Zmiana czy status quo? Krytyczna analiza nowych podstaw programowych do wiedzy o społeczeństwie
dc.title.alternative A Change or Status Quo? A Critical Analysis of New Core Curricula for Civic Education
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations