Home

Wybrane zagadnienia związane z rozwojem energetyki odnawialnej na obszarach wiejskich w Polsce

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Chodkowska-Miszczuk, Justyna
dc.contributor.author Szymańska, Daniela
dc.date.accessioned 2013-05-24T06:55:44Z
dc.date.available 2013-05-24T06:55:44Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Regionalne zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarach wiejskich / pod red. Ewy Kacprzak i Anny Kołodziejczak, ss. 106-116
dc.identifier.issn 1898-8326
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/524
dc.description.abstract Artykuł dotyczy analizy i oceny wybranych elementów związanych z kapitałem ludzkim i jego jakością jako zasobem endogenicznym wpływającym na rozwój i aktywizację gospodarczą obszarów wiejskich w Polsce w kontekście produkcji energii odnawialnej. Badaniem objęto gminy, w których uprawiano rośliny do celów energetycznych, i gminy, w których są elektrownie bazujące na odnawialnych źródłach energii. Podkreślono znaczenie środków pochodzących z funduszy unijnych pozwalających finansować inwestycje związane z rozwojem energetyki alternatywnej. Zwrócono uwagę na zależności między rozwojem energetyki odnawialnej a absorpcją środków unijnych. Ponadto wskazano, że rozwój energii odnawialnej generuje dodatkowe dochody mieszkańców obszarów wiejskich, przez co wspomaga realizację założeń zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego danych regionów i kraju.
dc.description.abstract The article presents the issues related to human factor and its quality as endogenous resources conditions the rural areas developments in the context of the renewable energy production. In the light of the obtained results is concluded that young people are more creative; they are leaders in innovation implementation. The study included communes, in which energy crops has been grown (as a source for biomass production) and those where power plants based on renewable energy sources are situated. In particular human factor, as a one of the endogenous resources, was analysed. The importance of the European Union funds as a source of finance investments connected with renewable energy sector was stressed. Moreover EU funds might be source of an additional income for rural people. For instance, increased biomass production from agricultural sources (energy crops) in Poland was motivated by the economic factors, namely a desire to increase income by receive energy crops funding (in the beginning from the state budget, and later the European Union structural funds). The consequence of taking action related to renewable energy is the implementation of sustainable development objectives.
dc.language.iso pol
dc.publisher Bogucki Wydawnictwo Naukowe
dc.relation.ispartofseries Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna;No 14
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject Polska
dc.subject energia odnawialna
dc.subject obszary wiejskie
dc.subject kapitał ludzki
dc.title Wybrane zagadnienia związane z rozwojem energetyki odnawialnej na obszarach wiejskich w Polsce
dc.title.alternative Selected issues related to renewable energy developments in rural areas in Poland
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations