Home

Piotra Cieplaka gry z teatralnością

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Wiśniewska, Marzenna
dc.date.accessioned 2018-06-14T08:00:14Z
dc.date.available 2018-06-14T08:00:14Z
dc.date.issued 2018-05
dc.identifier.citation Litteraria Copernicana 2 (26), 2018, pp. 27-42
dc.identifier.issn 1899-315X
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5241
dc.description.abstract Teatr Piotra Cieplaka rodzi się z upodobania do paradoksów i swobodnego poruszania się po odmiennych estetykach i domenach teatru. Jest zarówno autorem teatralnych inscenizacji inspirowanych historiami biblijnymi, jak i fars, spektakli dla dzieci oraz przedstawień rezonujących społeczno-polityczną sytuacją dzisiejszej Polski. Prezentowana w artykule droga reżysera z pokolenia tzw. młodszych zdolniejszych, debiutujących w Polsce po 1989 roku, służy analizie elementów determinujących jego język sceniczny, którego immanentną cechą są gry z teatralnością, a ta wywodzi się z różnych żywiołów: idei teatru misteryjno-moralitetowego, teatru ludycznego, teatru offowego, metateatralności, upodobania do paradoksów i absurdu, krytyki mitologizacji Polski i performatywnie kreowanej audiosfery przedstawień.
dc.description.abstract Abstract: The main feature of Piotr Cieplak’s theatre is predilection for paradoxes and free movement on different aesthetics and theatre domains. Cieplak is both the author of theatrical productions inspired by Bible, as well as farces, performances for children and performances resonating with the social and political situation of today’s Poland. The theatre work of the director from generation debuting after 1989 – so-called “younger talented” is analyzed by the determination to the games with theatricality derived from: the idea of the mistery and morality play, ludic theatre, off theatre, metatheatre, paradox and absurd, criticism of the mythologization of the Polish indentity,and performatively created audiosphere of performances.
dc.description.sponsorship Uniwersytet Mikołaja Kopernika
dc.language.iso pol
dc.publisher Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
dc.rights Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/
dc.subject teatr
dc.subject teatr postdramatyczny
dc.subject Cieplak Piotr
dc.subject misterium
dc.subject Biblia
dc.subject teatr polski po 1989 r.
dc.subject muzyczność
dc.subject ludyczność
dc.title Piotra Cieplaka gry z teatralnością
dc.title.alternative Piotr Cieplak's games with theatricality
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations