Home

Obszar turystyczny Dolina Zielawy w kontekście wykorzystania energii słonecznej

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Chodkowska-Miszczuk, Justyna
dc.date.accessioned 2013-05-24T06:49:44Z
dc.date.available 2013-05-24T06:49:44Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Studia Ekonomiczne i Regionalne vol. 2, 2012, ss. 112-118
dc.identifier.issn 2083-3725
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/523
dc.description.abstract Celem artykułu jest analiza i ocena „obszaru turystycznego Dolina Zielawy” w kontekście wykorzystania instalacji słonecznych, jako nowego elementu przestrzeni turystycznej. Wykazano, że pojawianie się nowych komponentów w przestrzeni turystycznej związanych z produkcją energii ze źródeł odnawialnych, w tym energii słonecznej, warunkuje kreowanie tej przestrzeni, bowiem obecność tego typu instalacji, tak w gospodarstwach domowych, jak i na budynkach użyteczności publicznej, wpływa także na prestiż danej gminy, regionu, buduje wizerunek miejsca, a tworząc swoisty certyfikat jakości, stanowi reklamę obszaru. W artykule zwrócono uwagę na istotną rolę kapitału ludzkiego (jednego z zasobów endogenicznych) we wdrażaniu rozwiązań innowacyjnych (w tym tych odnoszących się do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych) w gminach. Ponadto wskazano na znaczenie lokalnych władz samorządowych w inicjowaniu przedsięwzięć innowacyjnych, gdyż to właśnie od ich kompetencji i umiejętności zależy czy i w jaki sposób zostaną pokonane bariery rozwojowe i wykorzystane wszelkie zasoby endogeniczne, tak ludzkie, jak i naturalne, w tym te związane z rozwojem energetyki alternatywnej w aspekcie tworzenia przestrzeni turystycznej.
dc.description.abstract The study analyzes the solar energy utilization as a new element of the tourist area in the “Zielawa Valley tourist area”counties. The appearance of instalations for renewable energy generation on resdential housing and public buildings influences the reputation of a county and the region creating an image of locality and promotes an areas a special type of quality certifiicate. The discussions stresses the key role of human capital (an endogenous resource) in the implementation of innovative solutions (including renewable energy generation) in a county. In additoin, the importance of local governments in initiating innovations is discussed because their competencies and abilities determine the extent to which the development barriers are conquered, and whether all local resources are utilized (both human capital and natural resources) including those associated with alternative energy development within the context of creating a tourist area.
dc.language.iso pol
dc.publisher Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
dc.relation.ispartofseries Studia Ekonomiczne i Regionalne;Vol. 2, ss. 112-118
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject Dolina Zielawy
dc.subject energia słoneczna
dc.subject przestrzeń turystyczna
dc.title Obszar turystyczny Dolina Zielawy w kontekście wykorzystania energii słonecznej
dc.title.alternative The solar energy utilization in the Zielawa Valley Tourist Area
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations