Home

Kryteria z Maastricht a konkurencyjność gospodarek Polski i krajów bałtyckich na wspólnym rynku UE

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Redo (Dynus), Magdalena
dc.date.accessioned 2018-05-15T10:20:01Z
dc.date.available 2018-05-15T10:20:01Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation U podstaw polskiej polityki wschodniej : historia i teraźniejszość = At the source of Polish eastern policy: history and present, red. Stanisław Jerzy Włodowski, s. 151 - 166
dc.identifier.isbn 978-83-930783-8-7
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5205
dc.description.abstract Kryteria konwergencji warunkują członkostwo w strefie euro. Zbyt często są jednak traktowane mało poważnie i wypełniane przez gospodarki tylko u progu wejścia do strefy euro. Poszczególne kraje nie doceniają ich znaczenia dla stabilności i rozwoju gospodarczego kraju należącego do unii walutowej, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych. Rezygnacja z pieniężnych instrumentów oddziaływania na gospodarkę w obliczu nieelastycznej polityki fiskalnej oznacza bowiem brak mechanizmów obronnych i skazuje taką gospodarkę na stagnację nie tylko w sytuacjach gorszej koniunktury na świecie. Dlatego do członkostwa w strefie euro trzeba się porządnie przygotować - na wyzwania związane z funkcjonowaniem na jednowalutowym obszarze bez monetarnych instrumentów wspierania gospodarki.
dc.language.iso pol
dc.publisher Toruńska Szkoła Wyższa
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject kryteria konwergencji
dc.subject konkurencyjność gospodarki
dc.subject kryteria nominalne
dc.subject kryteria realne
dc.title Kryteria z Maastricht a konkurencyjność gospodarek Polski i krajów bałtyckich na wspólnym rynku UE
dc.title.alternative The criteria of the Maastricht Treaty and the competitiveness of Poland and Baltic states' economies on the common EU market
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations