Home

Obszary wiejskie w Polsce w świetle analizy wybranych elementów infrastruktury i mieszkalnictwa

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Szymańska, Daniela
dc.contributor.author Biegańska, Jadwiga
dc.date.accessioned 2013-05-17T12:36:41Z
dc.date.available 2013-05-17T12:36:41Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Regionalne zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarach wiejskich / pod red. Ewy Kacprzak i Anny Kołodziejczak, pp. 57-74
dc.identifier.isbn 978-83-62662-71-5
dc.identifier.issn 1898-8326
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/519
dc.description.abstract Artykuł dotyczy analizy i oceny przemian w infrastrukturze technicznej i mieszkalnictwie na obszarach wiejskich w Polsce w latach 1995–2008.Wanalizie uwzględniono wszystkie gminy wiejskie i miejsko-wiejskie (wyłączając z nich części miejskie) w Polsce w łącznej liczbie 2172 jednostek (stan na rok 2008). Stwierdzono, że na terenach wiejskich wzrasta gęstość zaludnienia i spowodowana jest ona głównie dynamicznymi procesami suburbanizacji i przenoszeniem się ludności z miast do gmin podmiejskich, w mniejszym stopniu natomiast przyrostem naturalnym. Omówiono zróżnicowanie przestrzenne gmin wiejskich w zakresie: długości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na 100 km2; odsetka ludności korzystającej z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej; liczby mieszkań na 1000 osób; liczby izb na 1 osobę; powierzchni użytkowej mieszkań wm2 na osobę; odsetka mieszkań wyposażonych w wodociąg sieciowy i ustęp spłukiwany. Wskazano, że istnieje zależność pomiędzy poszczególnymi elementami infrastruktury i mieszkalnictwa, stwierdzając zarówno dodatnie, jak i ujemne korelacje.
dc.language.iso pol
dc.publisher Bogucki Wydawnictwo Naukowe
dc.relation.ispartofseries Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna;No 14
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject Polska
dc.subject obszary wiejskie
dc.subject infrastruktura
dc.subject mieszkalnictwo
dc.title Obszary wiejskie w Polsce w świetle analizy wybranych elementów infrastruktury i mieszkalnictwa
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations