Home

Synteza nanocząstek magnetycznych pokrytych modyfikowaną skrobią dla zastosowań biomedycznych

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Węgrzynowska-Drzymalska, Katarzyna
dc.contributor.author Chełminiak-Dudkiewicz, Dorota
dc.contributor.author Sikora, Adam
dc.contributor.author Kaczmarek, Halina
dc.contributor.author Ziegler-Borowska, Marta
dc.date.accessioned 2018-04-24T11:08:52Z
dc.date.available 2018-04-24T11:08:52Z
dc.date.issued 2018-04-24
dc.identifier.isbn 978-83-7283-841-4
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5176
dc.description.abstract W ciągu ostatniego dziesięciolecia zaobserwowano znaczący rozwój nanotechnologii, a w tym badań nad nanomateriałami, które wykorzystywane są w wielu dziedzinach nauki, przede wszystkim w naukach biologicznych oraz medycznych. Szczególną klasę tego typu materiałów stanowią nanocząstki magnetyczne, których rdzeń oparty jest na magnetycie (Fe3O4). Charakteryzują się one specyficznymi właściwościami, wśród których wyróżnić możemy m.in. superparamagnetyzm, biozgodność oraz podatność na modyfikacje chemiczne 1. Skrobia stanowi niejednorodny chemicznie związek, składający się z nierozgałęzionej amylozy oraz rozgałęzionej amylopektyny, mogący ulegać licznym modyfikacjom. Najbardziej popularnym rodzajem modyfikacji chemicznej jest reakcja utleniania, polegająca na rozszczepieniu wiązania C2-C3 i utworzeniu dwóch grup aldehydowych. Tak otrzymane dialdehydowe polisacharydy, mogą zostać następnie wzbogacone w grupy aminowe dla immobilizacji bioligandów 2. W ramach niniejszej pracy otrzymano nanocząstki magnetyczne, pokryte skrobią wzbogaconą w grupy aminowe (Rys. 1.). Nanocząstki otrzymano na drodze współwytrącania in situ. Dokonano pełnej charakterystyki otrzymanych materiałów (zdjęcia SEM, TEM, analiza rentgenograficzna XRD, ATR-FTIR oraz analiza termiczna. Przeprowadzono również badania fotostabilności powłoki polimerowej w zakresie promieniowania UV. Otrzymane nanocząstki wykorzystano do immobilizacji albuminy z surowicy krwi ludzkiej (HSA) oraz kwaśnej glikoproteiny (AAG). Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer 2014/15/D/NZ7/01805.
dc.description.sponsorship NCN, Grant nr: 2014/15/D/NZ7/01805
dc.language.iso pol
dc.rights CC0 1.0 Universal
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
dc.subject nanocząstki magnetyczne
dc.subject modyfikowana skrobia
dc.subject immobilizacja
dc.subject albumina ludzka
dc.subject aplikacje biomedyczne
dc.title Synteza nanocząstek magnetycznych pokrytych modyfikowaną skrobią dla zastosowań biomedycznych
dc.type info:eu-repo/semantics/conferenceObject
dc.contributor.supervisor Kaczmarek, Halina


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations