Home

Synteza i charakterystyka skrobi dialdehydowej dla zastosowań biomedycznych

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Węgrzynowska-Drzymalska, Katarzyna
dc.contributor.author Chełminiak-Dudkiewicz, Dorota
dc.contributor.author Ziegler-Borowska, Marta
dc.contributor.author Kaczmarek, Halina
dc.date.accessioned 2018-04-24T10:51:29Z
dc.date.available 2018-04-24T10:51:29Z
dc.date.issued 2018-04-24
dc.identifier.isbn 978-83-231-3821-1
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5169
dc.description.abstract Skrobia dialdehydowa (SD) stanowi polimeryczny dialdehyd wytwarzany na skutek selektywnego utleniania skrobi nadjodanem, który rozszczepia wiązanie C2-C3 łańcucha polisacharydowego skrobi z wytworzeniem dwóch grup aldehydowych (Rys. 1.). SD swą budową przypomina aldehyd glutarowy, ponieważ posiada dwie grupy aldehydowe w obrębie jednego monomeru, jednak jest ona nietoksyczna. Dzięki temu znajduje ona coraz szersze zastosowanie, jako czynnik sieciujący w inżynierii tkankowej - projektowanie implantów, farmacji - immobilizacja enzymów oraz przemyśle spożywczym - otrzymywanie folii do pakowania żywności. SD jest bardzo skuteczna, jako czynnik sieciujący przez reakcję grup aldehydowych z grupami funkcyjnymi polimerów. Tworzą się wówczas silne wiązania kowalencyjne, które wpływają na stabilność materiałów sieciowanych przy użyciu tego związku. W wyniku reakcji utleniania skrobi kukurydzianej oraz ziemniaczanej, roztworem nadjodanu sodu otrzymano skrobie dialdehydowe, których zawartość grup karbonylowych jest zależna od ilości użytego utleniacza do reakcji oraz botanicznego pochodzenia skrobi. Strukturę i morfologię otrzymanych związków scharakteryzowano za pomocą spektroskopii ATR-FTIR, analizy rentgenograficznej oraz skaningowej mikroskopii elektronowej. Określono również zawartość grup aldehydowych oraz fotostabilność otrzymanych związków. Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer 2014/15/D/NZ7/01805
dc.description.sponsorship NCN, Grant nr: 2014/15/D/NZ7/01805
dc.language.iso pol
dc.rights CC0 1.0 Universal
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
dc.subject skrobia
dc.subject skrobia dialdehydowa
dc.subject utlenianie
dc.subject czynniki sieciujące
dc.subject fotostabilność
dc.title Synteza i charakterystyka skrobi dialdehydowej dla zastosowań biomedycznych
dc.type info:eu-repo/semantics/conferenceObject
dc.contributor.supervisor Kaczmarek, Halina


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations