Home

Przestrzeń liturgiczna w kaplicach krzyżackich domów zakonnych w Prusach - zarys problematyki

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Rozynkowski, Waldemar
dc.date.accessioned 2018-03-14T11:54:04Z
dc.date.available 2018-03-14T11:54:04Z
dc.date.issued 2018-03-14
dc.identifier.citation Pogranicza : przestrzeń kulturowa / [Stanisław Achremczyk et al.]. Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2007. Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, nr 236, s. 33-41
dc.identifier.issn 0585-3893
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5120
dc.description.abstract Z założenia każdy krzyżacki dom zakonny pełnił przede wszystkim funkcje klasztorne. Chociaż w historiografii dominuje akcentowanie cech warownych tych miejsc, to jednak nie możemy mieć wątpliwości, że krzyżacki zamek tworzył wybraną przestrzeń, która miała ułatwić zakonnikom, zarówno kapłanom jak i braciom rycerzom, spełnianie obowiązków zakonnych oraz służyć organizacji życia wspólnotowego. W konsekwencji krzyżacki dom zakonny miał pomóc każdemu z jego mieszkańców w osiągnięciu zbawienia. Cały krzyżacki dom zakonny stanowił miejsce wybrane. Wyjątkowość tworzonej przez niego przestrzeni wynikała z odniesienia do Boga. W związku z tym możemy mówić o przestrzeni sakralnej krzyżackiego zamku, czyli o przestrzeni wydzielonej ze świata. Swoisty święty środek tej przestrzeni stanowiła kaplica. W podjętym zagadnieniu chcemy przyjrzeć się bliżej kaplicom krzyżackich domów zakonnych w Prusach i zauważyć, co wypełniało ich przestrzeń. Zacznijmy od stwierdzenia fundamentalnego, to w kaplicy koncentrowało się życie liturgiczne całego konwentu. To tutaj, wedle reguły, zakonnicy mieli przebywać kilka razy w dzień i w nocy, aby dopełnić obowiązku służby Bożej, czyli tzw. liturgii godzin. Centrum całej liturgii stanowiła msza św., szczególnie poranna msza św. konwentualna. W artykule chcemy szczegółowo przyjrzeć się przedmiotom, które spotykamy w kaplicach krzyżackich. Ich obecność służyła liturgii, w związku z tym to one tworzyły przestrzeń liturgiczną każdej kaplicy . Wyposażenie kaplic poznajemy, w znacznym stopniu, dzięki zachowanym inwentarzom domów zakonnych. Znamy je od końca XIV wieku. Te, które wymieniają wyposażenie kaplic pochodzą jednak zasadniczo z pierwszej połowy XV wieku. W pojedynczych przypadkach informacje o kaplicach przekazują nam także inwentarze z początku XVI wieku. Analizowane inwentarze w znacznym stopniu zostały wydane w następujących wydawnictwach źródłowych: Das grosse Ämterbuch des Deutschen Ordens, Das Marienburger Ämterbuch oraz Das grosse Zinsbuch des Deutschen Ritterordens .
dc.language.iso pol
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject Zakon krzyżacki
dc.subject Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach
dc.subject Krzyżackie domy zakonne
dc.subject Kaplice krzyżackie
dc.subject Liturgia w zakonie krzyżackim
dc.title Przestrzeń liturgiczna w kaplicach krzyżackich domów zakonnych w Prusach - zarys problematyki
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations