Home

Zaangażowanie w naukę

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kleśta-Nawrocki, Rafał
dc.date.accessioned 2018-03-08T09:49:58Z
dc.date.available 2018-03-08T09:49:58Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Zaangażowanie czy izolacja? Współczesne strategie społecznej egzystencji humanistów [Engagement or Isolation? Contemporary Strategies of Social Existence of Humanists], ed. J. Kowalewski, W. Piasek, Olsztyn 2007, pp. 63-78.
dc.identifier.isbn 978-83-60636-00-8
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5112
dc.description.abstract The aim of the article is to present some selected opinions articulated by contemporary criticism of science, especially those under the banner of postmodernism, anti-scientism, cognitive anti-fundamentalism, and then to confront them with stereotypes present in selected contemporary works of popular culture, in particular, with an exaggerated stereotype of the isolated "mad scientist". Juxtaposition of those two perspectives and revealing identical content, enables to show some drawbacks of contemporary criticism. The model of scientific practice, and science itself, created within cannot be confirmed, and is rather used to promote certain ideological arguments. According to the author, the science aware of its irrational aspect, recognizing its myths and limitations, reflecting upon itself, remains a fascinating and engaging project.
dc.description.abstract Celem artykułu jest przedstawienie wybranych sądów współczesnej krytyki nauki, głównie spod znaku postmodernizmu, antyscjentyzmu, antyfundamentalizmu poznawczego i zestawienie ich z wizją nauki i naukowca prezentowaną we współczesnych utworach o charakterze popkulturowym, szczególnie z jaskrawo zarysowanym stereotypowym ujęciem wyizolowanego, „szalonego naukowca”. Zbliżenie dwóch perspektyw i ujawnienie analogicznych treści, pozwala wskazać na słabości współczesnej krytyki. Stworzony przez nią model praktyki naukowej i nauki nie znajduje bowiem potwierdzenia i służy raczej prezentowaniu racji światopoglądowych. Zdaniem autora nauka świadoma swej irracjonalnej strony, rozpoznająca swą mityczność, znająca swe granice, przyglądająca się sobie – pozostaje nadal fascynującym projektem wartym zaangażowania.
dc.language.iso pol
dc.publisher Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
dc.relation.ispartofseries Colloquia Humaniorum;
dc.rights Attribution-ShareAlike 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
dc.subject criticism of science
dc.subject popular culture
dc.subject postmodernism
dc.subject anti-scientism
dc.subject cognitive anti-fundamentalism
dc.subject rationality
dc.subject mad scientist
dc.subject engagement
dc.subject krytyka nauki
dc.subject kultura popularna
dc.subject postmodernizm
dc.subject antyscjentyzm
dc.subject antyfundamentalizm poznawczy
dc.subject racjonalność
dc.subject szalony naukowiec
dc.subject zaangażowanie
dc.title Zaangażowanie w naukę
dc.title.alternative Engagement in Science
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dc.type info:eu-repo/semantics/bookPart


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-ShareAlike 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations