Home

Historia: demokracja i współczesność

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kleśta-Nawrocki, Rafał
dc.date.accessioned 2018-03-08T09:48:50Z
dc.date.available 2018-03-08T09:48:50Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Rocznik Antropologii Historii, 2012, vol. 2, no. 1, pp. 101-141.
dc.identifier.issn 2084-1418
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5111
dc.description.abstract The objects of analysis in the present article are historical images created by historians and, in particular, by historiographers and methodologists of history. Thus, its aim is to show the process of democratisation within the discipline at the background of the socio-cultural dispute about democracy itself. The material presented enables the revelation that there is a correlation between the image of history and political democracy: the former is dependent on political democracy, and at the same time it creates democracy. Through the knowledge that it generates, through the forms it takes and the content it communicates, history participates in a democratic discourse and constitutes the efflux of existing democratic practices. At the same time, it uses these diversified definitions to describe modern times. Democratic transformations preclude historical writings and knowledge to be isolated in an ivory tower of Academia: through its internal diversity, history becomes the practice aiming at the precise definition of democracy’s meanings. Analogically, modern times seem indispensably useful for history.
dc.description.abstract Przedmiotem analizy niniejszego artykułu są obrazy historyczne tworzone przez historyków, w szczególności przez historiografów oraz metodologów historii. Interesują mnie dyskursy, które pozwalają na ukazanie procesu demokratyzacji wewnątrz dyscypliny na tle sporu społeczno-kulturowego o samą demokrację. Prezentowany materiał pozwoli na ukazanie historii jako uzależnionej od kształtu demokracji politycznej i równocześnie ją tworzący. Historia bowiem poprzez wytwarzaną wiedzę, przybierane formy i komunikowane treści bierze udział w dyskursie demokratycznym oraz stanowi emanację istniejących praktyk demokratycznych. Jednocześnie dookreśla i posługuje się różnie wyznaczaną współczesnością. Demokratyzujące przekształcenia uniemożliwiają utrzymanie opisów i poznania historycznego w obrębie Akademii. Historia w swoim wewnętrznym zróżnicowaniu staje się praktyką dookreślania znaczeń demokracji. Analogicznie współczesność wydaje się niezbędnie użyteczna historii.
dc.language.iso pol
dc.publisher Polskie Towarzystwo Historyczne
dc.rights Attribution-ShareAlike 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
dc.subject history
dc.subject modern historiography
dc.subject democracy
dc.subject democratization
dc.subject modern times
dc.subject historia
dc.subject współczesna historiografia
dc.subject demokracja
dc.subject demokratyzacja
dc.subject współczesność
dc.title Historia: demokracja i współczesność
dc.title.alternative History: Democracy and Contemporary Times
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-ShareAlike 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations