Home

The external debt overhang problem as a threat to global financial security

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Redo (Dynus), Magdalena
dc.date.accessioned 2018-03-01T09:34:23Z
dc.date.available 2018-03-01T09:34:23Z
dc.date.issued 2018-03-01
dc.identifier.citation Law And Administration In Post-Soviet Europe vol.I/2018, pp. 28-34.
dc.identifier.isbn 978-83-941877-9-8
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5106
dc.description.abstract The debt overhang problem has been growing for decades and will be affecting the global economy even more. It increases investment risk, reduces the global social and economic development, reduces stability of the global economy and makes it more sensitive to shocks. That is why the next crises will occur more often, will be deeper and the recovery process will take more time and will be more costly. That is why all countries should control the level of private and public debt and ought to strengthen the economic growth to reduce debt burden and to create a fiscal buffer for the next crises. The debt overhang problem is most challenging for emerging markets with high external exposure, like Poland, which are among the most sensitive economies and the most vulnerable to external risk – especially to the sudden stop in capital inflows. It increases investors risk premium and thus enhances the cost of external financing of debt and development also during the absence of the crisis, hampers deleveraging process and reduces growth prospects and development capacity.
dc.description.abstract Rosnący z dekady na dekadę problem nadmiernego zadłużenia ciąży coraz bardziej na gospodarkach, podnosząc ryzyko inwestycyjne, ograniczając rozwój społeczno-gospodarczy gospodarki światowej, obniżając jej stabilność i wzmagając wrażliwość na szoki, oraz powodując że kryzysy będą zdarzały się częściej, ich przebieg będzie cięższy, a proces podnoszenia się z nich bardziej długotrwały i kosztowny. Dlatego wszystkie państwa powinny podjąć działania na rzecz redukcji zadłużenia: monitorować poziom zarówno prywatnych, jak i publicznych długów oraz wspierać rozwój gospodarczy, by obniżyć obciążenie długami i wzmocnić tym zdolność polityki fiskalnej do łagodzenia następnych kryzysów. Nadmierne zadłużenie stanowi największy problem dla gospodarek wschodzących o silnym uzależnieniu od zagranicznego finansowania zarówno długów, jak i rozwoju gospodarczego, do grona którego należy Polska. Gospodarki rozwijające się o silnej ekspozycji na zewnętrzne ryzyka należą do najbardziej wrażliwych i najbardziej narażonych na występowanie zjawiska sudden stop, co rynek wkalkulowuje w wycenę ryzyka inwestycyjnego. Zawyża to rynkowy koszt kapitału nie tylko w czasie kryzysów, co utrudnia redukcję zadłużenia oraz obniża perspektywy i możliwości rozwojowe.
dc.language.iso eng
dc.relation.ispartofseries Law And Administration In Post-Soviet Europe;I/2018
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject debt overhang
dc.subject external debt
dc.subject global stability
dc.subject global financial security
dc.subject emerging markets
dc.subject sudden stop
dc.title The external debt overhang problem as a threat to global financial security
dc.title.alternative Problem nadmiernego zadłużenia zagranicznego zagrożeniem dla bezpieczeństwa finansowego gospodarki światowej
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations