Home

Rekonstrukcje menonickich specjałów

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kleśta-Nawrocki, Rafał
dc.contributor.author Kleśta-Nawrocka, Aleksandra
dc.date.accessioned 2018-02-23T13:03:09Z
dc.date.available 2018-02-23T13:03:09Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Olędrzy - osadnicy znad Wisły. Sąsiedzi bliscy i obcy [Olenders - Settlers from the Vistula. Neighbours Close and Foreign], ed. Andrzej Pabian, Michał Targowski, Toruń 2016, pp. 157-172.
dc.identifier.isbn 978-83-947103-0-9
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5097
dc.description.abstract The authors of the article present activities the aim of which is to look for Mennonite tastes following the phenomenon of the fashion for the so called traditional, regional or even historical cuisine. They demonstrate selected activities promoting the Mennonite cuisine, which constitute distinctive practices of its creation nowadays. The subject matter of the analysis is the creation of the Mennonite village, the Mennonite cookery book, the Mennonite weekend or the Mennonite culinary tract. The authors show also how given manufactured products become “Mennonite” and present the manner in which they are presented as such. The examples collected and the theses outlined here are the result of many years of ethnographic research conducted in the Lower Vistula Valley. The authors of the text carry out field research, which requires active participation, working in groups and animation. Many conversations, activities and observations help the authors to reconstruct the elements of the initiative and efforts to identify and restore the Mennonite cuisine of the Lower Vistula Valley.
dc.description.abstract Autorzy artykułu przedstawiają działania, składające się na rodzaj poszukiwania menonickich smaków i wpisujące się w szersze zjawisko mody na tzw. kuchnię tradycyjną, regionalną, a nawet kuchnię historyczną. Pokazują wybrane aktywności, mające na celu promowanie menonickiej kuchni i stanowiące tym samym specyficzne praktyki jej współczesnego kreowania. Przedmiotem analizy staje się tworzenie menonickiej wioski, menonickiej książki kucharskiej, menonickiego weekendu czy menonickiego szlaku kulinarnego. Pokazują także jak dane produkty czy przetwory wchodzą w obręb pewnej menonickości i zostają jako takie zaprezentowane. Zgromadzone przykłady i zarysowane tezy są wynikiem wieloletnich badań etnograficznych realizowanych w Dolinie Dolnej Wisły. Autorzy tekstu prowadzą badania terenowe, w których pożądane są aktywność, uczestnictwo, działania wspólne i animacyjne. Z wielu wspólnych rozmów, działań i obserwacji autorzy rekonstruują na potrzeby tego artykułu te elementy inicjatyw, wieloletnich starań i pracy, które składają się na produkt jakim jest kuchnia menonicka na terenie Doliny Dolnej Wisły.
dc.language.iso pol
dc.publisher Fundacja Ośrodek Inicjatyw Społecznych ANRO
dc.rights Attribution-ShareAlike 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
dc.subject Mennonite cuisine
dc.subject historical reconstruction
dc.subject historical cuisine
dc.subject culinary heritage
dc.subject Lower Vistula Valley
dc.subject Mennonites
dc.subject kuchnia menonicka
dc.subject rekonstrukcja historyczna
dc.subject kuchnia historyczna
dc.subject dziedzictwo kulinarne
dc.subject Dolina Dolnej Wisły
dc.subject menonici
dc.title Rekonstrukcje menonickich specjałów
dc.title.alternative The reconstruction of Mennonite specialties
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dc.type info:eu-repo/semantics/bookPart


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-ShareAlike 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations