Home

Kontekstualna apologetyka chrześcijaństwa języka arabskiego na przykładzie modlitwy otwierającej tekst «O Bogu w Trójcy Jedynym» (MS Sinai Ar. 154)

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.author Sadowski, Michał
dc.date.accessioned 2018-02-19T07:14:30Z
dc.date.available 2018-02-19T07:14:30Z
dc.date.issued 2018-02-19
dc.identifier.citation Liturgia Sacra vol. 23 nr 2, 2017, s. 377–391
dc.identifier.issn 1234-4214
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5087
dc.identifier.uri DOI: 10.25167/LitS/23(2017)2/377–391
dc.description.abstract Najstarszym znanym chrześcijańskim tekstem napisanym w języku arabskim jest O Bogu w Trójcy Jedynym (Sinai Ar. 154). Jego nowość polega nie tylko na języku kompozycji, ale nade wszystko na sposobie, w jaki anonimowy autor prezentuje wiarę chrześcijańską, gdyż tekst ten jest odwołuje się do dwóch źródłeł, biblijnego i kornicznego. Metoda ta wiedzie prym w modlitwie otwierającej tekstu. Wyraźne aluzje do tekstu Koranu sugerują, że anonimowy autor tego tekstu starał się wykorzystać koraniczną naukę o objawieniu Boga, adaptując ją do potrzeb uzasadniania autentyczności chrześcijaństwa w oparciu o Koran.
dc.description.abstract On the Triune Nature God (Sinai Ar. 154) is the oldest-known Christian text written in Arabic. Its innovation consists not only in the language of the composition itself, but most of all it is expressed in the way its anonymous author presents Christian faith referring explicitly to both Bible and Qur’ān. This method plays a leading role in the prayer that opens the whole text. The explicit allusions to the Qur’ān may suggest that the author attempted to use some Qur’ānic verses to prove the authenticity of the Christian religion.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/
dc.subject MS Sinai Ar. 154
dc.subject chrześcijaństwo arabskie
dc.subject islam
dc.subject dialog międzyreligijny
dc.subject Arab Christianity
dc.subject Islam
dc.subject interreligious dialogue
dc.title Kontekstualna apologetyka chrześcijaństwa języka arabskiego na przykładzie modlitwy otwierającej tekst «O Bogu w Trójcy Jedynym» (MS Sinai Ar. 154)
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations