Home

Czy to naprawdę nie w porządku? Błędy szyku w nauczaniu języka polskiego jako obcego

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Gębka-Wolak, Małgorzata
dc.date.accessioned 2018-02-16T11:20:35Z
dc.date.available 2018-02-16T11:20:35Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego III, pod red. E. Kubickiej, A. Walkiewicz, Toruń 2015, s. 111-130
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5085
dc.description.abstract W artykule rozważane są zagadnienia związane z oceną poprawności szyku wyrazów w tekstach budowanych przez osoby uczące się języka polskiego jako obcego. Podaje się przykłady świadczące o tym, że trudno jednoznacznie identyfikować błędy szyku. Poza sytuacjami skrajnymi, tj. układami strukturalnie dewiacyjnymi z jednej strony i w pełni akceptowalnymi z drugiej strony, mamy bowiem do czynienia z wieloma układami pośrednimi, o zróżnicowanym stopniu akceptowalności. Wnioskiem z przeprowadzonych analiz jest propozycja zastąpienia dwustopniowej oceny szyku (poprawny/błędny) oceną kilkustopniową, odwołującą się do kryteriów semantycznych, komunikatywnych oraz reguł uwzględniających pragmatyczne ograniczenia szyku.
dc.description.abstract The paper deals with the problem of evaluating the correctness of word order in texts written by students learning Polish as a Foreign Language. As we tried to show using simple examples, it is very difficult to identify what may clearly be considered as word order mistakes. Apart from some obvious contexts where structures created by foreigners are definitely wrong or fully acceptable, most cases include structures of different degrees of acceptability. This is why we suggest replacing the traditionally used dual evaluation system (right/wrong) with a multi-degree evaluation, taking into consideration semantic and communicative criteria, as well as some pragmatic limitations of word order in Polish.
dc.language.iso pol
dc.publisher Wydawnictwo Naukowe UMK
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject nauczanie języka polskiego jako obcego
dc.subject szyk
dc.subject składnia
dc.subject błąd językowy
dc.subject word order
dc.subject teaching Polish as a foreign language
dc.subject syntax
dc.subject word order mistakes
dc.title Czy to naprawdę nie w porządku? Błędy szyku w nauczaniu języka polskiego jako obcego
dc.title.alternative Is it really not right? Word order mistakes in teaching Polish as a Foreign Language
dc.type info:eu-repo/semantics/preprint


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations